ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Fallexempel: Hur kan Chloe få hjälp att främja sin motoriska utveckling med hjälp av Movement ABC-2?

Det här fallexemplet handlar om åttaåriga Chloe som av sina föräldrar beskrivs som "ostadig sedan tidig barndom". Hon tappar föremål, ramlar, slår sig och blir smutsig mycket oftare än andra. Med hjälp av Movement ABC-2 kartläggs Chloes motoriska färdigheter i tre domäner: Handfunktion (manuell fingerfärdighet), Bollfärdighet (sikta och fånga) och Statistisk och dynamisk balans. Hennes motoriska utveckling bedöms även på en övergripande nivå.


Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.

top