Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Sensory Profile 2

Finns även digitalt på vår plattform Q-global
Winnie Dunn, 2014
Sensory Profile - Second Edition
X

Specifikationer

Digital plattform Q-global
Administrering Individuell
Tidsåtgång 15–30 minuter beroende på vilken av skattningsskalorna som administreras
Språkversion Svensk version, 2016
Behörighet Leg. Läkare, Leg. Arbetsterapeut, Leg. Fysioterapeut, Leg. Psykolog, Leg. Logoped, Specialpedagog
Åldersintervall 0 månader till 14:11 år
Typ av test Skattningsskalor för bedömning av sensorisk bearbetning

Sensory Profile 2

Sensory Profile 2 tillhandahåller information som är viktig för att förstå ett barns mönster av sensorisk bearbetning; vilka sinnesupplevelser han eller hon undviker, är särskilt känsligt för eller tvärtom söker sig till. Utifrån resultaten ges en del tips för interventionsplanering för att i såväl hemmet som i lärandemiljöer kunna planera för och ta hänsyn till det individuella barnets bearbetningsmönster. Resultaten kan också bidra med en pusselbit i utredning av barn med exempelvis ADHD eller autism.

Sensory Profile 2 bygger på Winnie Dunn´s modell för sensorisk bearbetning.

Skattningsskalorna finns i fyra versioner:

 • Infant Sensory Profile 2 består av 25 påståenden och besvaras av föräldrar som har barn i åldern 0–6 månader.
 • Toddler Sensory Profile 2 består av 54 påståenden och besvaras av föräldrar som har barn i åldern 7–35 månader.
 • Child Sensory Profile 2 består av 86 påståenden och besvaras av föräldrar som har barn i åldern 3–14 år.
 • School Companion Sensory Profile 2 består av 44 påståenden och besvaras av lärare som har elever i åldern 3–14 år.

Resultat från Infant-versionen presenteras utifrån den totala råpoängen och beskrivs som Mycket mindre än de flesta andra, Mindre än de flesta andra, Detsamma som de flesta andra, Mer än de flesta andra, eller Mycket mer än de flesta andra.

Resultat från Toddler-versionen presenteras på tre olika sätt, och beskrivs som Mycket mindre än de flesta andra, Mindre än de flesta andra, Detsamma som de flesta andra, Mer än de flesta andra, eller Mycket mer än de flesta andra:

 • Utifrån kvadranterna Söker sinnesintryck, Undviker sinnesintryck, Sensorisk känslighet och Nedsatt registrering.
 • Utifrån de sensoriska delarna Generell bearbetning, Bearbetning av hörsel- och ljudintryck, Bearbetning av synintryck, Bearbetning av känsel- och beröringsintryck, Bearbetning av balans- och rörelseintryck, samt Bearbetning av sinnesintryck i och omkring munnen.
 • Utifrån beteendedelen Beteende relaterat till sensorisk bearbetning.

Resultat från Child-versionen presenteras på tre olika sätt, och beskrivs som Mycket mindre än de flesta andra, Mindre än de flesta andra, Detsamma som de flesta andra, Mer än de flesta andra, eller Mycket mer än de flesta andra:

 • Utifrån kvadranterna Söker sinnesintryck, Undviker sinnesintryck, Sensorisk känslighet och Nedsatt registrering.
 • Utifrån de sensoriska delarna Bearbetning av hörsel- och ljudintryck, Bearbetning av synintryck, Bearbetning av känsel- och beröringsintryck, Bearbetning av balans- och rörelseintryck, Kroppsposition relaterat till sensorisk bearbetning, samt Bearbetning av sinnesintryck i och omkring munnen.
 • Utifrån beteendedelarna Beteende relaterat till sensorisk bearbetning, Sociala och känslomässiga reaktioner relaterat till sensorisk bearbetning, samt Uppmärksamhetsreaktioner relaterat till sensorisk bearbetning.

Resultat från School-versionen presenteras på fyra olika sätt, och beskrivs som Mycket mindre än de flesta andra, Mindre än de flesta andra, Detsamma som de flesta andra, Mer än de flesta andra, eller Mycket mer än de flesta andra:

 • Utifrån kvadranterna Söker sinnesintryck, Undviker sinnesintryck, Sensorisk känslighet och Nedsatt registrering.
 • Utifrån de sensoriska delarna Bearbetning av hörsel- och ljudintryck, Bearbetning av synintryck, Bearbetning av känsel- och beröringsintryck, samt Bearbetning av balans- och rörelseintryck.
 • Utifrån beteendedelen Beteende relaterat till sensorisk bearbetning.
 • Utifrån skolfaktorerna: Skolfaktor 1 som tydliggör elevens behov av externt stöd vid inlärningsaktiviteter, Skolfaktor 2 som tydliggör elevens medvetenhet och uppmärksamhet i lärandemiljön, Skolfaktor 3 som tydliggör elevens grad av tolerans för sinnesintryck vid inlärningsaktiviteter, samt Skolfaktor 4 som tydliggör elevens tillgänglighet vid inlärningsaktiviteter.

Svensk anpassning

Sensory Profile 2 är resultatet av ett skandinaviskt samarbetsprojekt. För Child-versionen samlades skattningar in i Sverige, Norge och Danmark, och totalt har 729 föräldrar besvarat skalan. Data för School Companion-versionen samlades enbart in i Danmark, och totalt har 240 lärare besvarat skattningsskalan. Inga skandinaviska data har samlats in för småbarnsversionerna Infant och Toddler.

Data har även samlats in i två kliniska grupper. 41 föräldrar till barn med ADHD-diagnoser och 56 föräldrar till barn med autism besvarade Child-versionen.

Sensory Profile 2 på Q-global

Q-global är en digital plattform, där det finns möjlighet till administrering av digitala skattningar och digital scoring av pappersadministrerade skattningar. Här följer en kort köpguide över vad som ingår i de olika digitala produkterna för Sensory Profile 2. 
 
• För att få tillgång till digitala skattningar, digital scoring och digital manual, beställ: ”Komplett digitalt kit på Q-global”.
• För att få tillgång till både digitala skattningar och digital scoring, beställ: ”Digitala skattningar på Q-global”.
• För att köpa till fler digitala skattningar, beställ: ”Digitala skattningar på Q-global”
• För att enbart få tillgång till digital scoring, beställ: ”Licens för digital scoring på Q-global i 1 år”. Notera att digital scoring förutsätter att du administrerar skattningen på papper och du behöver därför även ha tillgång till pappersskattningar, för att genomföra testningen.
 
Du beställer digitala produkterna genom att klicka på fliken Digitalt ovanför prislistan till höger på den här sidan. Efter beställningen kommer du till en sida där du kan registrera en ny eller existerande användare på Q-global, och på så vis koppla den digitala produkten till rätt användarkonto.
 
Du kan läsa mer om våra olika digitala produktalternativ och vad de omfattar här. Du kan även klicka på symbolen (i) som finns bredvid varje produkt i prislistan här ovanför, för att läsa mer om vad som ingår i varje produkt.
 
Läs mer om Q-global här.

I tillägg till möjligheten att scora Sensory Profile 2 (det vill säga mata in råpoäng från en papper och penna-administrerad skattningsskala), finns ytterligare tre sätt att administrera Sensory Profile 2 på Q-global:

 • Skärmadministrering: Respondenten (föräldern eller läraren) besvarar formuläret på plats direkt på skärmen. Användaren kan under tiden vara tillsammans med barnet och genomföra annat som ingår i utredningen.
 • Skärmadministrering med stöd: Användaren kan hjälpa respondenten att besvara formuläret i de fall det bedöms att hon eller han har otillräcklig språkförståelse för att förstå innebörden i påståendena.
 • Fjärradministrering: En e-postinbjudan med en länk skickas till respondenten via Q-global. E-postmallen kan redigeras så som användaren önskar. Användaren ska ange kontaktuppgifter i de fall respondenten behöver ta kontakt vid eventuella frågor.

Efter administreringen genereras en Resultatsammanställning.

 

Att komma igång med Q-global för SP2 ››

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Sensory Profile 2 Komplett
Art.nr 0000000127910
3 820,00 kr
Sensory Profile 2 Svenskt manualsupplement
Art.nr 0000000127931
540,00 kr
Sensory Profile 2 User´s Manual
Art.nr 0000000827930
1 915,00 kr
Infant Sensory Profile 2, 25 st*
Art.nr 0000000127920
755,00 kr
Toddler Sensory Profile 2, 25 st*
Art.nr 0000000127921
755,00 kr
Child Sensory Profile 2, 25 st*
Art.nr 0000000127922
755,00 kr
School Companion Sensory Profile 2, 25 st*
Art.nr 0000000127923
755,00 kr
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Sensory Profile 2 - Komplett digitalt kit på Q-global
Art.nr 0000000127953
2 200,00 kr
Sensory Profile 2 - Licens för digital scoring på Q-global i 1 år
Art.nr 0000000127951
600,00 kr
Sensory Profile 2 - Digitala skattningar på Q-global, 25 st
Art.nr 0000000127950
600,00 kr
Sensory Profile 2 - Digitalt manualsupplement på Q-global
Art.nr 0000000127952
450,00 kr
Sensory Profile 2 - Digital manual på Q-global (US)
Art.nr 0000000827932
1 500,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial