Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Sensory Profile 2

Finns även digitalt på vår plattform Q-global

Winnie Dunn (2014)
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång 15–30 minuter beroende på vilken av skattningsskalorna som administreras
Språkversion Svensk version, 2016
Behörighet Leg. Arbetsterapeut, Leg. Fysioterapeut, Leg. Psykolog, Leg. Logoped
Åldersintervall 0 månader till 14:11 år
Typ av test Skattningsskalor för bedömning av sensorisk bearbetning

Sensory Profile 2 tillhandahåller information som är viktig för att förstå ett barns mönster av sensorisk bearbetning; vilka sinnesupplevelser han eller hon undviker, är särskilt känsligt för eller tvärtom söker sig till. Utifrån resultaten ges en del tips för interventionsplanering för att i såväl hemmet som i lärandemiljöer kunna planera för och ta hänsyn till det individuella barnets bearbetningsmönster. Resultaten kan också bidra med en pusselbit i utredning av barn med exempelvis ADHD eller autism.

Sensory Profile 2 bygger på Winnie Dunn´s modell för sensorisk bearbetning.

Skattningsskalorna finns i fyra versioner:

 • Infant Sensory Profile 2 består av 25 påståenden och besvaras av föräldrar som har barn i åldern 0–6 månader.
 • Toddler Sensory Profile 2 består av 54 påståenden och besvaras av föräldrar som har barn i åldern 7–35 månader.
 • Child Sensory Profile 2 består av 86 påståenden och besvaras av föräldrar som har barn i åldern 3–14 år.
 • School Companion Sensory Profile 2 består av 44 påståenden och besvaras av lärare som har elever i åldern 3–14 år.

Resultat från Infant-versionen presenteras utifrån den totala råpoängen och beskrivs som Mycket mindre än de flesta andra, Mindre än de flesta andra, Detsamma som de flesta andra, Mer än de flesta andra, eller Mycket mer än de flesta andra.

Resultat från Toddler-versionen presenteras på tre olika sätt, och beskrivs som Mycket mindre än de flesta andra, Mindre än de flesta andra, Detsamma som de flesta andra, Mer än de flesta andra, eller Mycket mer än de flesta andra:

 • Utifrån kvadranterna Söker sinnesintryck, Undviker sinnesintryck, Sensorisk känslighet och Nedsatt registrering.
 • Utifrån de sensoriska delarna Generell bearbetning, Bearbetning av hörsel- och ljudintryck, Bearbetning av synintryck, Bearbetning av känsel- och beröringsintryck, Bearbetning av balans- och rörelseintryck, samt Bearbetning av sinnesintryck i och omkring munnen.
 • Utifrån beteendedelen Beteende relaterat till sensorisk bearbetning.

Resultat från Child-versionen presenteras på tre olika sätt, och beskrivs som Mycket mindre än de flesta andra, Mindre än de flesta andra, Detsamma som de flesta andra, Mer än de flesta andra, eller Mycket mer än de flesta andra:

 • Utifrån kvadranterna Söker sinnesintryck, Undviker sinnesintryck, Sensorisk känslighet och Nedsatt registrering.
 • Utifrån de sensoriska delarna Bearbetning av hörsel- och ljudintryck, Bearbetning av synintryck, Bearbetning av känsel- och beröringsintryck, Bearbetning av balans- och rörelseintryck, Kroppsposition relaterat till sensorisk bearbetning, samt Bearbetning av sinnesintryck i och omkring munnen.
 • Utifrån beteendedelarna Beteende relaterat till sensorisk bearbetning, Sociala och känslomässiga reaktioner relaterat till sensorisk bearbetning, samt Uppmärksamhetsreaktioner relaterat till sensorisk bearbetning.

Resultat från School-versionen presenteras på fyra olika sätt, och beskrivs som Mycket mindre än de flesta andra, Mindre än de flesta andra, Detsamma som de flesta andra, Mer än de flesta andra, eller Mycket mer än de flesta andra:

 • Utifrån kvadranterna Söker sinnesintryck, Undviker sinnesintryck, Sensorisk känslighet och Nedsatt registrering.
 • Utifrån de sensoriska delarna Bearbetning av hörsel- och ljudintryck, Bearbetning av synintryck, Bearbetning av känsel- och beröringsintryck, samt Bearbetning av balans- och rörelseintryck.
 • Utifrån beteendedelen Beteende relaterat till sensorisk bearbetning.
 • Utifrån skolfaktorerna: Skolfaktor 1 som tydliggör elevens behov av externt stöd vid inlärningsaktiviteter, Skolfaktor 2 som tydliggör elevens medvetenhet och uppmärksamhet i lärandemiljön, Skolfaktor 3 som tydliggör elevens grad av tolerans för sinnesintryck vid inlärningsaktiviteter, samt Skolfaktor 4 som tydliggör elevens tillgänglighet vid inlärningsaktiviteter.

Svensk anpassning

Sensory Profile 2 är resultatet av ett skandinaviskt samarbetsprojekt. För Child-versionen samlades skattningar in i Sverige, Norge och Danmark, och totalt har 729 föräldrar besvarat skalan. Data för School Companion-versionen samlades enbart in i Danmark, och totalt har 240 lärare besvarat skattningsskalan. Inga skandinaviska data har samlats in för småbarnsversionerna Infant och Toddler.

Data har även samlats in i två kliniska grupper. 41 föräldrar till barn med ADHD-diagnoser och 56 föräldrar till barn med autism besvarade Child-versionen.

Webbaserad administrering, scoring och resultatredovisning på Q-global

Q-global är en webbaserad plattform som möjliggör administrering, scoring och resultatsammanställning av test. Q-global kommer successivt att ersätta de lokalt installerade scoringprogram som Pearson hittills tillhandahållit. Som kund på Q-global får du ett konto, på vilket du när som helst kan logga in och få tillgång till Sensory Profile 2.

Observera att det inte är nödvändigt att spara testpersoners namn på Q-global. För att öka säkerheten kan man därför använda egna ID-nummer. Webbaserad scoring på Q-global

Information om datalagring och säkerhet ››

Sensory Profile 2 på Q-global

I tillägg till möjligheten att scora Sensory Profile 2 (det vill säga mata in råpoäng från en papper och penna-administrerad skattningsskala), finns ytterligare tre sätt att administrera Sensory Profile 2 på Q-global:

 • Skärmadministrering: Respondenten (föräldern eller läraren) besvarar formuläret på plats direkt på skärmen. Användaren kan under tiden vara tillsammans med barnet och genomföra annat som ingår i utredningen.
 • Skärmadministrering med stöd: Användaren kan hjälpa respondenten att besvara formuläret i de fall det bedöms att hon eller han har otillräcklig språkförståelse för att förstå innebörden i påståendena.
 • Fjärradministrering: En e-postinbjudan med en länk skickas till respondenten via Q-global. E-postmallen kan redigeras så som användaren önskar. Användaren ska ange kontaktuppgifter i de fall respondenten behöver ta kontakt vid eventuella frågor.

Efter administreringen genereras en Resultatsammanställning.

Att beställa Sensory Profile 2

För att få tillgång till Q-global och Sensory Profile 2 köper du det på vanligt vis. Den person som är angiven som behörig användare i e-handeln får ett mail med ett personligt login till Q-global, och därmed också tillgång till Sensory Profile 2.

Q-global kräver, som en säkerhetsfunktion, att du byter lösenord var 90:e dag.

Via länken nedan kan du ladda ner en guide som beskriver Q-global och hur du genererar rapporter. Sist i dokumentet presenteras även en exempelrapport.

Att komma igång med Q-global för SP2 ››

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Sensory Profile 2 Komplett
Art.nr 0000000127910
3 820,00 kr
Sensory Profile 2 Svenskt manualsupplement
Art.nr 0000000127931
540,00 kr
Sensory Profile 2 User´s Manual
Art.nr 0000000827930
1 915,00 kr
Infant Sensory Profile 2, 25 st*
Art.nr 0000000127920
755,00 kr
Toddler Sensory Profile 2, 25 st*
Art.nr 0000000127921
755,00 kr
Child Sensory Profile 2, 25 st*
Art.nr 0000000127922
755,00 kr
School Companion Sensory Profile 2, 25 st*
Art.nr 0000000127923
755,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial