ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

WNV

Icke-verbalt test för bedömning av kognitivt fungerande hos barn och ungdomar

Jack A. Naglieri & David Wechsler, 2006
Wechsler Nonverbal Scale of Ability
Välj en produktkategori
  • Papper/Penna
    Komplett kit, manualer, protokoll
  • Alla produkter
    Alla produkter
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial
Administrering
Individuell
Tidsåtgång
15–45 minuter beroende på åldersversion och uppsättning deltest
Språkversion
Svensk version, 2007
Behörighet
Leg. psykolog
Åldersintervall
4–21 år
Typ av test
Icke-verbalt test för bedömning av kognitivt fungerande hos barn och ungdomar
top