Nancy Bayley, 2006

Bayley-III

Bayley Scales of Infant and Toddler Development – Third Edition

Nancy Bayley, 2006

Bayley-III

Bayley Scales of Infant and Toddler Development – Third Edition
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
18 550,00 kr
Bayley-III Komplett
Administration Manual (am.)
Technical Manual (am.)
Manualsupplement (svenskt)
Protokoll (svenskt) 25 st*
Testmaterial
Väska på hjul
Art.nr 0000000121210
1 985,00 kr
Bayley-III Manualsupplement, svenskt
Art.nr 0000000121230
2 165,00 kr
Bayley-III Protokoll, svenskt, 25 st*
Art.nr 0000000121220
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.
Administrering
Individuell
Typ av test
Test för allsidig utvecklingsbedömning av späd- och småbarn
Behörighet
Leg. Läkare, Leg. Arbetsterapeut, Leg. Sjukgymnast, Leg. Psykolog, Leg. Logoped
Tidsåtgång
30–90 minuter
Åldersintervall
1 månad–42 månader (3 år och 5 månader)
Språkversion
Svensk version, 2009

Denna svenska utgåva av Bayley-III består av översatta och språkligt anpassade delar ur den amerikanska originalversionen. De skalor som finns på svenska är den kognitiva skalan, språkskalan och den motoriska skalan. En bedömning med Bayley-III bidrar till en nyanserad förståelse för ett barns utveckling inom en rad olika områden; vilka förmågor han eller hon har erövrat, hans eller hennes styrkor och eventuella svagheter.

Den kognitiva skalan minimerar behovet av såväl receptiv språkförståelse som motoriska färdigheter, och ger ett relativt renodlat mått på basala kognitiva färdigheter. Språkskalan omfattar två delar; receptiv respektive expressiv kommunikation Även den motoriska skalan är uppdelad i två delar för att möjliggöra bedömning av både fin- och grovmotorik. Resultat på språkskalan och den motoriska skalan kan utvärderas dels på delskalenivå, dels för hela skalan.

Samtliga skalor har tydliga startpunkter för olika åldrar samt avbrottskriterier, vilket effektiviserar testtiden. I merparten av uppgifterna används olika leksaker samt bildmaterial. Allt material ingår i det kompletta kitet och finns tydligt beskrivet i administreringsanvisningarna.

De två tilläggsskalorna för bedömning av socio-emotionell respektive adaptiv förmåga ingår ej i den svenska versionen.