Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Bayley-III

Nancy Bayley, 2006
Bayley Scales of Infant and Toddler Development – Third Edition
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång 30–90 minuter
Språkversion Svensk version, 2009
Behörighet Leg. Läkare, Leg. Arbetsterapeut, Leg. Fysioterapeut, Leg. Psykolog, Leg. Logoped
Åldersintervall 1 månad–42 månader
Typ av test Test för allsidig utvecklingsbedömning av späd- och småbarn

Bayley-III

Bayley-III är ersatt av Bayley-4, en uppdaterad och förbättrad version. Läs mer här.

Denna svenska versionen av Bayley-III består av översatta och språkligt anpassade delar ur den amerikanska originalversionen. De skalor som finns på svenska är den kognitiva skalan, språkskalan och den motoriska skalan. En bedömning med Bayley-III bidrar till en nyanserad förståelse för ett barns utveckling inom en rad olika områden; vilka förmågor han eller hon har erövrat, hans eller hennes styrkor och eventuella svagheter.

Den kognitiva skalan minimerar behovet av såväl receptiv språkförståelse som motoriska färdigheter, och ger ett relativt renodlat mått på basala kognitiva färdigheter. Språkskalan omfattar två delar; receptiv respektive expressiv kommunikation Även den motoriska skalan är uppdelad i två delar för att möjliggöra bedömning av både fin- och grovmotorik. Resultat på språkskalan och den motoriska skalan kan utvärderas dels på delskalenivå, dels för hela skalan.

Samtliga skalor har tydliga startpunkter för olika åldrar samt avbrottskriterier, vilket effektiviserar testtiden. I merparten av uppgifterna används olika leksaker samt bildmaterial. Allt material ingår i det kompletta kitet och finns tydligt beskrivet i administreringsanvisningarna.

De två tilläggsskalorna för bedömning av socio-emotionell respektive adaptiv förmåga ingår ej i den svenska versionen.

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Bayley-III Komplett
Art.nr 0000000121210
21 040,00 kr
Bayley-III Manualsupplement, svenskt
Art.nr 0000000121230
2 255,00 kr
Bayley-III Protokoll, svenskt, 25 st*
Art.nr 0000000121220
2 460,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial