ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Beställningar som görs före den 15 december kl. 12.00 kommer att levereras och faktureras under 2023, med reservation för oförutsedda händelser.

CCC-2

Dorothy Bishop, 2003
Children's Communication Checklist - Second Edition
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång 10–20 minuter
Språkversion Svensk version, 2012
Behörighet Leg. Psykolog, Leg. Logoped, Specialpedagog, Talpedagog
Åldersintervall 4:0–16:11 år
Typ av test Checklista för screening av språksvårigheter

 

Med hjälp av CCC-2 kan barn och ungdomar screenas för språksvårigheter som kan störa de kommunikativa färdigheterna. Checklistan avser att:

  • Identifiera barn som troligtvis har sådana språksvårigheter att det föranleder en mer omfattande språklig utredning
  • Identifiera pragmatiska språksvårigheter hos barn med eller utan språksvårigheter
  • Identifiera barn som troligtvis har sådana kommunikationssvårigheter som kan leda till en mer omfattande utredning avseende autismspektrumstörning

Checklistan består av 70 påståenden och respondenten (förälder eller annan person som känner barnet väl) ska bedöma hur ofta det som beskrivs har observerats i barnets eller ungdomens vardag. Checklistan består av tio skalor med sju påståenden i vardera skala.

Skala A Tala Bedömer förstålighet och flyt i tal
   
Skala B Syntax Bedömer meningsbyggnad och grammatik
   
Skala C Semantik Bedömer förståelsen av ords mening, betydelse och innehåll
   
Skala D Koherens Bedömer förmågan att producera ett sammanhängande språk
   
Skala E Initiativ Bedömer förmågan att inleda och upprätthålla ett samtal med andra
   
Skala F Stereotypt språk Bedömer i vilken utsträckning språket är "överinlärt", förenklat och klichéartat
   
Skala G Användning av kontext  Bedömer i vilken utsträckning språket på ett flexibelt sätt anpassas till samtalspartner och situation 
   
Skala H Icke-verbal kommunikation        Bedömer icke-verbala aspekter av kommunikationen
   
Skala I Sociala relationer Bedömer relationsförmåga
   
Skala J Intressen Bedömer förmågan till flexibilitet samt i vilken utsträckning barnet eller ungdomen har snäva, specifika intressen  

Resultaten sammanställs dels i ett index benämnt Generell kommunikation (avsett att identifiera språksvårigheter), dels i indexet Social interaktion (avsett att identifiera en kommunikativ profil som är kännetecknade autismspektrumstörning).

Den svenska versionen av CCC-2 är normerad baserat på 450 besvarade checklistor i Sverige och Danmark.

Läs skillnaderna mellan CCC och CCC-2 ››

CCC-2 Manualsupplement

Vi kan nu erbjuda användare av CCC-2 ett manualsupplement som gratis kan laddas ned genom att klicka på länken här under. Supplementet ger ytterligare vägledning som stöd för tolkning av resultat på CCC-2.

CCC-2 Manualsupplement ››

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
CCC-2 Svensk manual
Art.nr 0000000170630
1 275,00 kr
CCC-2 Checklista, 25 st*
Art.nr 0000000170620
1 045,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial

Digital

För att poängsätta och sammanställa resultat från checklistan rekommenderas att ett framtaget scoringprogram används.

Systemkrav: Windows XP eller senare versioner av Windows och Microsoft Office Excel.

Innan scoringprogrammet laddas ned, kontrollera vilken version av Excel som finns installerad på datorn.

Klicka här för att ta reda på vilken version av Excel du har installerad på datorn ››

CCC-2 Scoringprogram (för Excel 2007 eller senare) ››

CCC-2 Scoringprogram (för Excel 2003 eller tidigare) ››

Instruktioner för dataregistrering i scoringprogrammet ››

Det går även att poängsätta CCC-2 för hand. Instruktioner för hur detta genomförs finns i manualen.

CCC-2 blankett för handscoring ››