ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

CCC-2

Dorothy Bishop, 2003
Children's Communication Checklist - Second Edition
Välj en produktkategori
  • Papper/Penna
    Komplett kit, manualer, protokoll
  • Alla produkter
    Alla produkter
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial
Administrering
Individuell
Tidsåtgång
10–20 minuter
Språkversion
Svensk version, 2012
Behörighet
Leg. psykolog, Leg. logoped, Specialpedagog, Talpedagog
Åldersintervall
4:0–16:11 år
Typ av test
Checklista för screening av språksvårigheter
top