Robert H. Bruininks & Brett D. Bruininks

BOT 2

Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency – Second Edition

Robert H. Bruininks & Brett D. Bruininks

BOT 2

Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency – Second Edition
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
12 010,00 kr
BOT 2 Komplett
Manual, Stimulusbok, Record Form, 25 st*, Examinee Booklet, 25 st*, Training Video, Testmaterial
Art.nr 0000000860800
730,00 kr
BOT 2 Record Form, 25 st*
Art.nr 0000000860820
730,00 kr
BOT 2 Examinee Booklet, 25 st*
Art.nr 0000000860821
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.
Administrering
Individuell
Typ av test
Test för bedömning av fin- och grovmotorik
Behörighet
Leg. Arbetsterapeut, Leg. Sjukgymnast, Leg. Psykolog, Specialpedagog
Tidsåtgång
45 till 60 minuter
Åldersintervall
4–21 år
Språkversion
Amerikansk originalversion

BOT 2 innehåller åtta deltest för en allsidig bedömning av fin- och grovmotorik hos barn och ungdomar. De åtta deltesten är: Fine Motor Precision, Fine Motor Integration, Manual Dexterity, Bilateral Coordination, Balance, Running Speed and Agility, Upper-Limb Coordination samt Strength. Det sammanlagda antalet uppgifter är 53. Det är även möjligt att administrera en kortversion med hjälp av vissa uppgifter ur testet.

Förutom poäng på deltesten och en totalpoäng för övergripande motorisk förmåga (Total Motor Composite), genererar BOT 2 fyra sammansatta mått: Fine Manual Control, Manual Coordination, Body Coordination samt Strength and Agility. Det är också möjligt att fritt välja bland de ingående deltesten beroende av frågeställning. Normer finns för såväl totalpoäng, som sammansatta mått och enskilda deltest.