ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

BOT 2

Robert H. Bruininks & Brett D. Bruininks, 2005
Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency – Second Edition
Välj en produktkategori
  • Papper/Penna
    Komplett kit, manualer, protokoll
  • Alla produkter
    Alla produkter
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial
Administrering
Individuell
Tidsåtgång
45 till 60 minuter
Språkversion
Amerikansk originalversion
Behörighet
Leg. psykolog, Leg. fysioterapeut, Leg. arbetsterapeut, Specialpedagog
Åldersintervall
4–21 år
Typ av test
Test för bedömning av fin- och grovmotorik
top