Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

You will be redirected to your favourite store.

WISC-V, Verbalt index och språkförmåga

I den här artikeln lyfter vi möjligheter och begränsningar i att med WISC-V kartlägga språksvårigheter. Verbalt index i WISC kan ge insikt i ett barns ordförståelse och verbal begreppsbildning, men ofta behöver vi få mycket mer information än så för att utesluta eller konstatera språksvårigheter.

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.