ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Beck Ungdomsskalor

Skattningsskalor för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar

Judith S. Beck, Aaron T. Beck & John B. Jolly, 2001
Välj en produktkategori
  • Papper/Penna
    Komplett kit, manualer, protokoll
  • Alla produkter
    Alla produkter
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial
Administrering
Individuell eller grupp
Tidsåtgång
5–10 minuter per skala
Språkversion
Svensk version, 2004
Behörighet
Leg. psykolog, Leg. läkare
Åldersintervall
7–18 år
Typ av test
Självskattningsskalor för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar
top