Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Beck Ungdomsskalor

Skattningsskalor för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar

Judith S. Beck, Aaron T. Beck & John B. Jolly, 2001
X

Specifikationer

Administrering Individuell eller grupp
Tidsåtgång 5–10 minuter per skala
Språkversion Svensk version, 2004
Behörighet Leg. Läkare, Leg. Psykolog
Åldersintervall 7–18 år
Typ av test Självskattningsskalor för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar

Beck Ungdomsskalor används för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar. Varje skala består av 20 påståenden, vilka skattas på en fyrgradig skala. De olika skalorna är:

Beck Ungdomsskala – Ångest (BUS–Å)
Skalan ger ett mått på oro och ängslan och innehåller bland annat påståenden om skolsituationen, den egna hälsan och oro inför framtiden.

Beck Ungdomsskala – Depression (BUS–D)
Skalan ger ett mått på ledsenhet och depression och innehåller påståenden om till exempel den egna självbilden, känslor av hopplöshet, självförebråelser och kroppsliga symtom.

Beck Ungdomsskala – Ilska (BUS–I)
Skalan ger ett mått på tankar och känslor relaterade till ilska. Påståendena rör till exempel känslor av att ha blivit orättvist behandlad och belyser ilskans riktning och objekt.

Beck Ungdomsskala – Normbrytande beteende (BUS–NB)
Skalan ger ett mått på beteenden relaterade till uppförandestörning och trotssyndrom. Påståendena rör till exempel mobbning, allvarliga regelbrott och tendenser att skylla ifrån sig.

Beck Ungdomsskala – Självbild (BUS–S)
Skalan ger ett mått på ett barns bild av sig själv och innehåller påståenden om hur man ser på sin egen kompetens och sina egna färdigheter.

I manualen presenteras den teoretiska bakgrunden till skalorna och det svenska utprövningsarbetet, liksom anvisningar för administrering, poängberäkning och tolkning.

Svensk anpassning

Svenska normdata (9–18 år) samt data från kliniska grupper.

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Beck Ungdomsskalor Komplett
Art.nr 0000000120910
1 580,00 kr
Beck Ungdomsskalor Manual
Art.nr 0000000120930
1 230,00 kr
Beck Ungdomsskalor Frågehäfte, 10 st*
Art.nr 0000000120920
390,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial