Judith S. Beck, Aaron T. Beck & John B. Jolly, 2001

Beck Ungdomsskalor

Judith S. Beck, Aaron T. Beck & John B. Jolly, 2001

Beck Ungdomsskalor

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
1 390,00 kr
Beck Ungdomsskalor Komplett
Beck Ungdomsskalor Manual, Beck Ungdomsskalor Frågehäfte, 10 st*. Allt testmaterial packas i en box.
Art.nr 0000000120910
1 080,00 kr
Beck Ungdomsskalor Manual
Art.nr 0000000120930
345,00 kr
Beck Ungdomsskalor Frågehäfte, 10 st*
Observera att frågehäftet säljs i buntar om 10
Art.nr 0000000120920
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.
Administrering
Individuell eller grupp
Typ av test
Självskattningsskalor för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar
Behörighet
Leg. Läkare, Leg. Psykolog, Särskilt tillstånd för köp av enstaka produkter
Tidsåtgång
5–10 minuter per skala
Åldersintervall
7–18 år
Språkversion
Svensk version, 2004

Beck Ungdomsskalor används för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar. Varje skala består av 20 påståenden, vilka skattas på en fyrgradig skala. De olika skalorna är:

Beck Ungdomsskala – Ångest (BUS–Å)
Skalan ger ett mått på oro och ängslan och innehåller bland annat påståenden om skolsituationen, den egna hälsan och oro inför framtiden.

Beck Ungdomsskala – Depression (BUS–D)
Skalan ger ett mått på ledsenhet och depression och innehåller påståenden om till exempel den egna självbilden, känslor av hopplöshet, självförebråelser och kroppsliga symtom.

Beck Ungdomsskala – Ilska (BUS–I)
Skalan ger ett mått på tankar och känslor relaterade till ilska. Påståendena rör till exempel känslor av att ha blivit orättvist behandlad och belyser ilskans riktning och objekt.

Beck Ungdomsskala – Normbrytande beteende (BUS–NB)
Skalan ger ett mått på beteenden relaterade till uppförandestörning och trotssyndrom. Påståendena rör till exempel mobbning, allvarliga regelbrott och tendenser att skylla ifrån sig.

Beck Ungdomsskala – Självbild (BUS–S)
Skalan ger ett mått på ett barns bild av sig själv och innehåller påståenden om hur man ser på sin egen kompetens och sina egna färdigheter.

I manualen presenteras den teoretiska bakgrunden till skalorna och det svenska utprövningsarbetet, liksom anvisningar för administrering, poängberäkning och tolkning.

Svensk anpassning

Svenska normdata (9–18 år) samt data från kliniska grupper.