Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

TEA-Ch

Tom Manly, Ian H. Robertson, Vicki Anderson & Ian Nimmo-Smith, 1998
Test of Everyday Attention for Children
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång 50–60 minuter
Språkversion Svensk version, 2005
Behörighet Leg. Psykolog
Åldersintervall 6–16 år
Typ av test Test för bedömning av uppmärksamhetsfunktioner hos barn och ungdomar

Test of Everyday Attention for Children (TEA-Ch) består av nio deltest och används för att mäta olika aspekter av uppmärksamhet hos barn och ungdomar i åldrarna 6–16 år. Deltesten ger en bild av förmågan till fokuserad (selektiv) uppmärksamhet (att stå emot störningar, sortera information och prioritera för uppgiften vital information), uthållighet (att klara av att hålla fast vid en tråkig, men för det överordnade målet viktig, uppgift ) samt skifte av uppmärksamhet (att skifta fokus mellan olika uppgifter). Deltesten är utformade som ”spel” och benämns som följer:

  • Rymdskeppsjakten – mäter fokuserad uppmärksamhet
  • Träff! – mäter uthållighet
  • Räkna figurer – mäter kontroll och skifte av uppmärksamhet
  • Rymdskeppsjakten, dubbeluppgift – mäter uthållighet och delad uppmärksamhet
  • Kartan – mäter fokuserad uppmärksamhet
  • Träff!, dubbeluppgift – mäter uthållighet
  • Gå - Inte gå – mäter uthållighet och hejdande av respons
  • Motsatta världar – mäter kontroll och skifte av uppmärksamhet
  • Kodöverföring – mäter uthållighet

Uppgifterna i TEA-Ch ställer små krav på minne, förståelse och språk och resultatet kan därför tolkas som ett relativt renodlat mått på de olika uppmärksamhetsaspekterna.

I den engelska manualen beskrivs den teoretiska bakgrunden. Det svenska manualsupplementet innehåller en kort teoretisk introduktion till TEA-Ch, beskrivning av deltesten samt administrerings- och tolkningsanvisningar.

Svensk anpassning

Svensk översättning och bearbetning av ingående item. Australiensiska normdata.

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
TEA-Ch Komplett
Art.nr 0000000120310
9 715,00 kr
TEA-Ch Svenskt Manualsupplement
Art.nr 0000000120330
635,00 kr
TEA-Ch Protokoll, 10 st*
Art.nr 0000000120320
345,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial