Pearson Assessment, 2013

WAIS-IV NI

WAIS-IV som neuropsykologiskt instrument

Pearson Assessment, 2013

WAIS-IV NI

WAIS-IV som neuropsykologiskt instrument
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
8 775,00 kr
WAIS-IV NI Komplett
Manual, Stimulusbok, Protokoll, 25 st*, Svarshäfte, 25 st*, Testmaterial. Levereras i väska.
Art.nr 0000000111210
2 020,00 kr
WAIS-IV NI Manual
Art.nr 0000000111230
1 115,00 kr
WAIS-IV NI Protokoll, 25 st*
Art.nr 0000000111220
845,00 kr
WAIS-IV NI Svarshäfte, 25 st*
Aritmetik Stegvis, Symbolletning Stegvis, Kodning Stegvis
Art.nr 0000000111221
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.
Administrering
Individuell
Typ av test
Test för fördjupad bedömning av kognitivt fungerade
Behörighet
Leg. Psykolog
Tidsåtgång
Flexibel; beroende på antal administrerade uppgifter
Åldersintervall
20–75 år
Språkversion
Svensk version, 2013

WAIS-IV NI är ett processinriktat test som möjliggör en fördjupad analys av en persons kognitiva kapacitet. Genom att använda WAIS-IV NI kan psykologen få såväl kvantitativ som kvalitativ information om vilka bakomliggande faktorer som påverkat en persons resultat på ett deltest eller index i WAIS-IV. Utifrån frågeställning och ett hypotesprövande arbetssätt skräddarsys det testbatteri som administreras i varje enskilt fall.

WAIS-IV NI är inte ett fristående test utan bygger på WAIS-IV NI-versionen administreras som en tilläggsmodul och kräver ett WAIS-IV resultat i ”botten”. WAIS-IV NI kan alltså inte ersätta WAIS-IV, utan är en påbyggnad i syfte att fördjupa och komplettera resultat på WAIS-IV.

Råpoäng på deltest i WAIS-IV NI konverteras till olika typer av poäng; dels skalpoäng som sätts i relation till normer, dels estimerade progressionsmått. Dessutom finns även en mängd observerade processpoäng som kan utvärderas kvalitativt. För en mer detaljerad beskrivning av strukturen i WAIS-IV i relation till WAIS-IV NI, presentation av de modifikationer som genomförts avseende deltesten, och vilka mått som genereras kan du ladda ned kapitel 1 ur manualen som en pdf.

Ladda ned kapitel 1 som en pdf ››

Svensk anpassning

Skandinaviska data 20:0–74:11 år, insamlade 2012.

Resultaten på WAIS-IV NI kan enbart sammanställas med hjälp av ett scoringprogram. Detta är möjligt att ladda ned från länken nedan om användaren har scoringprogrammet till WAIS-IV installerat på sin dator (observera att WAIS-IV NI tillägget inte kan laddas ner till WAIS-IV Narrativ). Behöver du hjälp, kontakta vår kundservice.

Allmänt om Scoringprogram
Du bör alltid kontrollera med din IT-avdelning att du har rätt/får installera program, då de ska installeras lokalt.
Systemkrav: Windows XP eller senare versioner av Windows.

Ladda ner scoringprogrammet till WAIS-IV NI ››

Ladda ner programvarumanualen till WAIS-IV NI ››