ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Beställningar som görs före den 15 december kl. 12.00 kommer att levereras och faktureras under 2023, med reservation för oförutsedda händelser.

WAIS-IV NI

Pearson Assessment, 2013
WAIS-IV som neuropsykologiskt instrument
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång Flexibel; beroende på antal administrerade uppgifter
Språkversion Svensk version, 2013
Behörighet Leg. Psykolog
Åldersintervall 20–75 år
Typ av test Test för fördjupad bedömning av kognitivt fungerade

WAIS-IV NI är ett processinriktat test som möjliggör en fördjupad analys av en persons kognitiva kapacitet. Genom att använda WAIS-IV NI kan psykologen få såväl kvantitativ som kvalitativ information om vilka bakomliggande faktorer som påverkat en persons resultat på ett deltest eller index i WAIS-IV. Utifrån frågeställning och ett hypotesprövande arbetssätt skräddarsys det testbatteri som administreras i varje enskilt fall.

WAIS-IV NI är inte ett fristående test utan bygger på WAIS-IV NI-versionen administreras som en tilläggsmodul och kräver ett WAIS-IV resultat i ”botten”. WAIS-IV NI kan alltså inte ersätta WAIS-IV, utan är en påbyggnad i syfte att fördjupa och komplettera resultat på WAIS-IV.

Råpoäng på deltest i WAIS-IV NI konverteras till olika typer av poäng; dels skalpoäng som sätts i relation till normer, dels estimerade progressionsmått. Dessutom finns även en mängd observerade processpoäng som kan utvärderas kvalitativt. I kapitel 1 i manualen hittar du en mer detaljerad beskrivning av strukturen i WAIS-IV i relation till WAIS-IV NI, en presentation av de modifikationer som genomförts avseende deltesten, och information om vilka mått som kan genereras.

Svensk anpassning

Skandinaviska data 20:0–74:11 år, insamlade 2012.

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
WAIS-IV NI Komplett
Art.nr 0000000111210
9 955,00 kr
WAIS-IV NI Manual
Art.nr 0000000111230
2 290,00 kr
WAIS-IV NI Protokoll, 25 st*
Art.nr 0000000111220
1 265,00 kr
WAIS-IV NI Svarshäfte, 25 st*
Art.nr 0000000111221
960,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial

Digital

Resultaten på WAIS-IV NI kan enbart sammanställas med hjälp av ett scoringprogram. Detta är möjligt att ladda ned från länken nedan om användaren har scoringprogrammet till WAIS-IV installerat på sin dator (observera att WAIS-IV NI tillägget inte kan laddas ner till WAIS-IV Narrativ). Behöver du hjälp, kontakta vår kundservice.

Allmänt om Scoringprogram
Du bör alltid kontrollera med din IT-avdelning att du har rätt/får installera program, då de ska installeras lokalt.
Systemkrav: Windows XP eller senare versioner av Windows.

Ladda ner scoringprogrammet till WAIS-IV NI ››

Ladda ner programvarumanualen till WAIS-IV NI ››