Keith E. Beery & Natasha A. Beery

Beery VMI-6

Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration – Sixth Edition

Keith E. Beery & Natasha A. Beery

Beery VMI-6

Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration – Sixth Edition
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
1 045,00 kr
Beery VMI-6 Manual
Art.nr 0000000841130
1 600,00 kr
Beery VMI-6 Test Booklet (Full form), 25 st*
Art.nr 0000000841120
345,00 kr
Beery VMI-6 Motor Coordination Test, 25 st*
Art.nr 0000000841121
345,00 kr
Beery VMI-6 Visual Perception Test, 25 st*
Art.nr 0000000841122
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.
Administrering
Grupp eller individuell
Typ av test
Test avsett för screening av svårigheter avseende integration av visuell och motorisk förmåga
Behörighet
Leg. Arbetsterapeut, Leg. Sjukgymnast, Leg. Psykolog
Tidsåtgång
10 minuter (Short Format) till 15 minuter (Full Format), kompletterande deltest ca 5 minuter vardera
Åldersintervall
Alla åldrar
Språkversion
Amerikansk originalversion

VMI-6 ger möjlighet att snabbt få en bild av en persons förmåga att integrera visuella och motoriska färdigheter. Testet har ett brett användningsområde. Svårigheter i visuokonstruktivt hänseende kan påverka inlärningsförmågan hos barn, liksom vara ett tidigt tecken på begynnande demenssjukdom.

VMI-6 består av 24 geometriska figurer som testpersonen ska kopiera. Som komplement till VMI finns två tilläggstest, Visual Perception Test och Motor Coordination Test. Dessa kompletterande test administreras efter VMI och kan användas för att jämföra resultaten på VMI med relativt rena mått på visuell respektive motorisk förmåga.

VMI-6 är normerat i USA på drygt 2 000 barn och ungdomar i åldern 2 till 18 år, samt på drygt 1 000 vuxna i åldern 19 till 100 år. I manualen presenteras dessutom drygt 600 åldersspecifika utvecklingssteg från 0–6 år inom områdena grovmotorik, finmotorik, visuell perception och visuo-motorisk utveckling. Utvecklingsstegen kan användas som checklista för bedömning av ett barns utveckling inom dessa områden.