ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Beery VMI-6

Keith E. Beery & Natasha A. Beery, 2010
Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration – Sixth Edition
Välj en produktkategori
  • Papper/Penna
    Komplett kit, manualer, protokoll
  • Alla produkter
    Alla produkter
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial
Administrering
Grupp eller individuell
Tidsåtgång
10 minuter (Short Format) till 15 minuter (Full Format), kompletterande deltest ca 5 minuter vardera
Språkversion
Amerikansk originalversion, 2010
Behörighet
Leg. psykolog, Leg. fysioterapeut, Leg. arbetsterapeut
Åldersintervall
Alla åldrar
Typ av test
Screening av svårigheter avseende integration av visuell och motorisk förmåga
top