ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Beställningar som görs före den 15 december kl. 12.00 kommer att levereras och faktureras under 2023, med reservation för oförutsedda händelser.

Beery VMI-6

Keith E. Beery & Natasha A. Beery, 2010
Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration – Sixth Edition
X

Specifikationer

Administrering Grupp eller individuell
Tidsåtgång 10 minuter (Short Format) till 15 minuter (Full Format), kompletterande deltest ca 5 minuter vardera
Språkversion Amerikansk originalversion, 2010
Behörighet Leg. Arbetsterapeut, Leg. Fysioterapeut, Leg. Psykolog
Åldersintervall Alla åldrar
Typ av test Screening av svårigheter avseende integration av visuell och motorisk förmåga

VMI-6 ger möjlighet att snabbt få en bild av en persons förmåga att integrera visuella och motoriska färdigheter. Testet har ett brett användningsområde. Svårigheter i visuokonstruktivt hänseende kan påverka inlärningsförmågan hos barn, liksom vara ett tidigt tecken på begynnande demenssjukdom.

VMI-6 består av 24 geometriska figurer som testpersonen ska kopiera. Som komplement till VMI finns två tilläggstest, Visual Perception Test och Motor Coordination Test. Dessa kompletterande test administreras efter VMI och kan användas för att jämföra resultaten på VMI med relativt rena mått på visuell respektive motorisk förmåga.

VMI-6 är normerat i USA på drygt 2 000 barn och ungdomar i åldern 2 till 18 år, samt på drygt 1 000 vuxna i åldern 19 till 100 år. I manualen presenteras dessutom drygt 600 åldersspecifika utvecklingssteg från 0–6 år inom områdena grovmotorik, finmotorik, visuell perception och visuo-motorisk utveckling. Utvecklingsstegen kan användas som checklista för bedömning av ett barns utveckling inom dessa områden.

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Beery VMI-6 Manual
Art.nr 0000000841130
1 185,00 kr
Beery VMI-6 Test Booklet (Full form), 25 st*
Art.nr 0000000841120
1 815,00 kr
Beery VMI-6 Motor Coordination Test, 25 st*
Art.nr 0000000841121
390,00 kr
Beery VMI-6 Visual Perception Test, 25 st*
Art.nr 0000000841122
390,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial