Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

You will be redirected to your favourite store.

CTQ

David P. Bernstein & Laura Fink
Childhood Trauma Questionnaire - A Retrospective Self-Report
X

Specifikationer

Administrering Individuell eller grupp
Tidsåtgång 5–10 minuter
Språkversion Svensk version, 2011
Behörighet Leg. Läkare, Leg. Sjuksköterska, Leg. Arbetsterapeut, Leg. Fysioterapeut, Leg. Psykolog, Socionom
Åldersintervall 12 år och uppåt
Typ av test Självskattningsskala för retrospektiv bedömning av traumabakgrund

Childhood Trauma Questionnaire används för att identifiera olika former av övergrepp och försummelse i barndomen i fem kliniska skalor: Känslomässiga övergrepp, Fysiska övergrepp, Sexuella övergrepp, Känslomässig försummelse och Fysisk försummelse. Varje skala består av fem påståenden och individen tar ställning till hur vanligt förekommande det som beskrivs var under uppväxten på en femgradig skala. På så sätt bedöms dels olika former av övergrepp, dels allvarlighetsgraden i dem. Ytterligare en skala, en validitetsskala, är konstruerad för att upptäcka eventuell Minimering/Förnekelse av problem under uppväxten. Den skalan omfattar tre påståenden. Totalt ingår i CTQ 28 påståenden.

Screeningen är användbar inom ett brett spektrum av psykiatriska symptom och problem, bland annat: posttraumatiskt stressyndrom, depression, ätstörningar, personlighetsstörningar och sexuella problem.

Tolkning av resultat från CTQ görs avseende de kliniska skalorna i fyra kategorier utifrån allvarlighetsgrad baserat på olika cut-off värden i normalpopulation. Råpoängen på skalorna kan även jämföras med data från olika kliniska grupper.

I manualen presenteras den teoretiska bakgrunden till skalorna och det svenska utprövningsarbetet, liksom anvisningar för administrering, poängberäkning och tolkning. Även fallbeskrivningar presenteras för att illustrera hur resultaten kan tolkas, och den roll resultat från CTQ kan ha för utformandet av behandlingsplaner. Ett avsnitt berör hur CTQ kan användas med tonåringar.

Svensk anpassning

Svensk data är insamlad under åren 1999 till 2007; dels i normalpopulation, dels i fem kliniska grupper.

Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
CTQ Komplett
Art.nr 0000000134010
2 105,00 kr
CTQ Svensk Manual
Art.nr 0000000134030
1 265,00 kr
CTQ Självskattning, 25 st*
Art.nr 0000000134020
1 050,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial