David P. Bernstein & Laura Fink

CTQ

Childhood Trauma Questionnaire - A Retrospective Self-Report

David P. Bernstein & Laura Fink

CTQ

Childhood Trauma Questionnaire - A Retrospective Self-Report
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
2 005,00 kr
CTQ Komplett
Svensk Manual, Självskattning, 25 st*
Art.nr 0000000134010
1 205,00 kr
CTQ Svensk Manual
Art.nr 0000000134030
1 000,00 kr
CTQ Självskattning, 25 st*
Art.nr 0000000134020
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.
Administrering
Individuell eller grupp
Typ av test
Självskattningsskala för retrospektiv bedömning av traumabakgrund
Behörighet
Leg. Läkare, Leg. Psykolog
Tidsåtgång
5–10 minuter
Åldersintervall
12 år och uppåt
Språkversion
Svensk version, 2011

Childhood Trauma Questionnaire används för att identifiera olika former av övergrepp och försummelse i barndomen i fem kliniska skalor: Känslomässiga övergrepp, Fysiska övergrepp, Sexuella övergrepp, Känslomässig försummelse och Fysisk försummelse. Varje skala består av fem påståenden och individen tar ställning till hur vanligt förekommande det som beskrivs var under uppväxten på en femgradig skala. På så sätt bedöms dels olika former av övergrepp, dels allvarlighetsgraden i dem. Ytterligare en skala, en validitetsskala, är konstruerad för att upptäcka eventuell Minimering/Förnekelse av problem under uppväxten. Den skalan omfattar tre påståenden. Totalt ingår i CTQ 28 påståenden.

Screeningen är användbar inom ett brett spektrum av psykiatriska symptom och problem, bland annat: posttraumatiskt stressyndrom, depression, ätstörningar, personlighetsstörningar och sexuella problem.

Tolkning av resultat från CTQ görs avseende de kliniska skalorna i fyra kategorier utifrån allvarlighetsgrad baserat på olika cut-off värden i normalpopulation. Råpoängen på skalorna kan även jämföras med data från olika kliniska grupper.

I manualen presenteras den teoretiska bakgrunden till skalorna och det svenska utprövningsarbetet, liksom anvisningar för administrering, poängberäkning och tolkning. Även fallbeskrivningar presenteras för att illustrera hur resultaten kan tolkas, och den roll resultat från CTQ kan ha för utformandet av behandlingsplaner. Ett avsnitt berör hur CTQ kan användas med tonåringar.

Svensk anpassning

Svensk data är insamlad under åren 1999 till 2007; dels i normalpopulation, dels i fem kliniska grupper.