ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Ångest

Om ångest

Alla människor kan ibland uppleva rädsla eller ångest, och det är ofta en naturlig och adaptiv reaktion på farliga eller osäkra situationer. För vissa blir oron så intensiv och ihållande att det påverkar individens kognitiva förmåga och dagliga funktion. En sådan överdriven oro kallas för ångestsyndrom och drabbar uppskattningsvis omkring en fjärdedel av befolkningen. Vid ångestsyndrom är personen ofta orolig eller ångestfylld i avsaknad av en omedelbar fara. Det kan handla om symptom som koncentrationssvårigheter, irritabilitet och återkommande tankar som är svåra att kontrollera och som påverkar den dagliga funktionen. Exempel på ångestsyndrom är fobier (agorafobi, social ångest, specifik fobi), paniksyndrom och tvångssyndrom (OCD).

Vi erbjuder flera olika instrument för att kartlägga ångest. Beck Ungdomsskalor (BUS) är utvecklade för barn och ungdomar i åldern 7–18 år och är ett kort screeningverktyg för att utvärdera områdena ångest, ilska, depression, normbrytande beteende och självbild. Frågeformulären kan administreras separat eller i kombination med varandra.

Med Beck Anxiety Inventory (BAI) kan du utvärdera grad av ångest och förändringar i ångesttillstånd hos individer från 17 år och uppåt. BAI består av 21 påståenden, som skattas på en fyrgradig skala, och som omfattar både fysiologiska och kognitiva symptom. Skalan finns tillgänglig i digital version på plattformen Q-global.

Vill du veta mer om vilka produkter som finns för bedömning av ångest? Klicka på länkarna nedanför eller kontakta någon av våra produktspecialister, så hjälper de dig.

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.

top