Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

Additional instructions for website redirect.

Effekter av stress och ångest hos barn på grund av covid-19

I den här artikeln kan du läsa mer om hur ökad stress i samband med pandemin kan ha påverkat barn. Artikeln beskriver också olika typer av trauma, akut stress och PTSD.

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.