Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

Additional instructions for website redirect.

Psykiatriska följdsjukdomar och neurologiska skador orsakade av covid-19

Artikeln lyfter aktuella forskningsresultat kring de kvarvarande kognitiva symptom som kan drabba människor som varit sjuka covid-19.

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.