Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

BDI-2

Finns även digitalt på vår plattform Q-global

Aaron T. Beck, Robert A. Steer & Gregory K. Brown, 1996
Beck Depression Inventory - Second Edition
X

Specifikationer

Administrering Individuell eller grupp
Tidsåtgång 5–10 minuter
Språkversion Svensk version, 2005
Behörighet Leg. Läkare, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut
Åldersintervall 13–80 år
Typ av test Självskattningsskala för att bedöma grad av depression

Beck Depression Inventory-2

Beck Depression Inventory-2 används för bedömning av grad av depression samt förändringar i depressionstillstånd. Skattningsskalan innehåller 21 grupper av symtom och attityder vilka skattas på en fyrgradig skala från 0–3 i termer av svårighetsgrad. BDI-2 utvärderar såväl fysiologiska som kognitiva symtom på depression. Resultatet tolkas i relation till framtagna gränsvärden.

Svensk anpassning

Svensk översättning och bearbetning av ingående item. Norska normalpopulationsdata redovisas. Amerikanska data grund för tolkning.

Webbaserad administrering, scoring och resultatredovisning på Q-global.

Q-global är en webbaserad plattform som möjliggör administrering, scoring och resultatsammanställning av test. Q-global kommer successivt att ersätta de lokalt installerade scoringprogram som Pearson hittills tillhandahållit. Som kund på Q-global får du ett konto, på vilket du när som helst kan logga in och få tillgång till BAI/BDI-2.

För information om datalagring och säkerhet klicka här.

Observera att det inte är nödvändigt att spara testpersoners namn på Q-global.

BAI/BDI-2 på Q-global

I tillägg till möjligheten att scora BAI/BDI-2 (det vill säga mata in råpoäng från en papper och penna-administrerad skattningsskala), finns ytterligare tre sätt att administrera BAI/BDI-2 på Q-global:

Skärmadministrering: Testpersonen (föräldern eller läraren) besvarar formuläret på plats direkt på skärmen. Användaren kan under tiden vara tillsammans med barnet och genomföra annat som ingår i utredningen.

Skärmadministrering med stöd: Användaren kan hjälpa testpersonen att besvara formuläret i de fall det bedöms att hon eller han har otillräcklig språkförståelse för att förstå innebörden i påståendena.

Fjärradministrering: En e-postinbjudan med en länk skickas till testpersonen via Q-global. E-postmallen kan redigeras så som användaren önskar. Användaren ska ange kontaktuppgifter i de fall testpersonen behöver ta kontakt vid eventuella frågor.

Efter administreringen genereras en Resultatsammanställning.

Q-global kräver, som en säkerhetsfunktion, att du byter lösenord var 90:e dag. Q-global använder sig även av tvåfaktorautentisering. Läs mer här. ››

Att beställa BAI/BDI-2

För att få tillgång till Q-global och BAI/BDI-2 köper du det i vår e-handel på vanligt vis. Den person som är angiven som behörig användare i e-handeln får ett mail med ett personligt login till Q-global, och därmed också tillgång till BAI/BDI-2.

Att komma igång med Q-global för BDI-2 och BAI ››

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
BDI-2 Komplett
Art.nr 0000000120610
930,00 kr
BDI-2 Manual
Art.nr 0000000120630
595,00 kr
BDI-2 Svarsformulär, 10 st*
Art.nr 0000000120620
360,00 kr
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
BDI-2 Q-Global Komplett kit
Art.nr 0000000120652
540,00 kr
BDI-2 Digital 10 digitala administreringar och scoringar
Art.nr 0000000120650
295,00 kr
BDI-2 Digital manual
Art.nr 0000000120651
270,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial