Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

D-KEFS

Finns även digitalt på vår plattform Q-interactive

Dean C. Delis, Edith Kaplan & Joel H. Kramer, 2001
Delis-Kaplan Executive Function System
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång Varierande, samtliga test ca 90 minuter
Språkversion Svensk version, 2005
Behörighet Leg. Psykolog
Åldersintervall 8–89 år (D-KEFS Ordspråk 16–89 år)
Typ av test Test för bedömning av exekutiva funktioner

Delis-Kaplan Executive Function System (D-KEFS) är en uppsättning test avsedda att mäta exekutivt fungerande hos barn och vuxna. Resultaten ger en uttömmande bild av eventuella svårigheter med kontroll över det egna beteendet, planering och strategival, organisering, reglering av känslor och reaktioner, arbetsminne, graden av flexibilitet och abstraktionsnivå i tänkandet med mera. D-KEFS består av nio fristående test. Vilket/vilka test som väljs avgörs av den aktuella frågeställningen. Deltesten är:

  • D-KEFS Trail Making Test – mäter kognitiv flexibilitet i en visuomotorisk uppgift
  • D-KEFS Verbalt flöde – mäter förmåga till verbal produktion/verbalt flöde
  • D-KEFS Mönsterflöde – mäter förmågan till spatial produktion/mönsterflöde
  • D-KEFS Color-Word Interference Test – mäter förmågan till verbal inhibering
  • D-KEFS Sortering – mäter förmåga till problemlösning, verbal och spatial begreppsbildning samt kognitiv flexibilitet
  • D-KEFS Tjugo frågor – mäter förmåga till hypotestestning och abstrakt tänkande
  • D-KEFS Begreppsförståelse – mäter slutledningsförmåga, hypotesprövning och kognitiv flexibilitet
  • D-KEFS Tornet – mäter förmåga till stegvist resonemang och planering samt impulsivitet
  • D-KEFS Ordspråk – mäter förmåga att tänka metaforiskt och abstrakt

Samtliga nio test poängsätts enligt anvisningar i manualen. Dessutom finns riktlinjer för hur olika typer av processmått ska bedömas. Genom resultatet på D-KEFS kan en bedömning ske av såväl exekutiva nyckelfunktioner, som av vilka neurokognitiva komponenter som bidragit till ett lågt resultat. Detta underlättar uppläggningen av en rehabiliteringsplan med specifik utgångspunkt i exekutiva styrkor och svagheter.

Det svenska manualsupplementet beskriver de ingående testen och dessas mätområden samt ger anvisningar för administrering och poängsättning. Information om tolkning återfinns i den amerikanska D–KEFS Examiner´s Manual. Allt testmaterial packas i en väska.

Svensk anpassning

Svensk översättning och bearbetning av ingående item. Data från svenska och norska kliniska studier redovisas. Amerikanska normdata.

D-KEFS Komplett

D-KEFS Komplett innehåller: Svenskt Manualsupplement, Stimulusbok för administrering av Begreppsförståelse, Tornet och Ordspråk, 1 exemplar av vart och ett av artikelnummer 120020–120084, Examiner’s Manual, Technical Manual, 1 laminerat kort till Verbalt flöde, 3 laminerade kort till Mönsterflöde, 4 laminerade kort till Color–Word Interference Test, 3 laminerade kort till Sortering, 3 kortlekar till Sortering, 1 laminerat kort till Tjugo frågor, 1 tornmodell till Tornet.

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
D-KEFS Komplett
Art.nr 0000000120010
15 160,00 kr
D-KEFS Svenskt Manualsupplement
Art.nr 0000000120030
1 560,00 kr
D-KEFS Stimulusbok
Art.nr 0000000120031
2 985,00 kr
D-KEFS Trail Making Betingelse 1 Visuell avsökning Svarsformulär, 10 st*
Art.nr 0000000120020
315,00 kr
D-KEFS Trail Making Betingelse 2 Sifferserie Svarsformulär, 10 st*
Art.nr 0000000120021
315,00 kr
D-KEFS Trail Making Betingelse 3 Bokstavsserie Svarsformulär, 10 st*
Art.nr 0000000120022
315,00 kr
D-KEFS Trail Making Betingelse 4 Siffer- och bokstavsväxling Svarsformulär, 10 st*
Art.nr 0000000120023
315,00 kr
D-KEFS Trail Making Betingelse 5 Motorisk hastighet Svarsformulär, 10 st*
Art.nr 0000000120024
315,00 kr
D-KEFS Mönsterflöde Svarshäfte, 10 st*
Art.nr 0000000120025
335,00 kr
D-KEFS Trail Making Test Protokoll, 10 st*
Art.nr 0000000120026
240,00 kr
D-KEFS Verbalt flöde Protokoll, 10 st*
Art.nr 0000000120027
335,00 kr
D-KEFS Mönsterflöde Protokoll, 10 st*
Art.nr 0000000120028
240,00 kr
D-KEFS Color–Word Interference Protokoll, 10 st*
Art.nr 0000000120029
335,00 kr
D-KEFS Sortering Protokoll, 10 st*
Art.nr 0000000120080
435,00 kr
D-KEFS Tjugo frågor Protokoll, 10 st*
Art.nr 0000000120081
265,00 kr
D-KEFS Begreppsförståelse Protokoll, 10 st*
Art.nr 0000000120082
365,00 kr
D-KEFS Tornet Protokoll, 10 st*
Art.nr 0000000120083
365,00 kr
D-KEFS Ordspråk Protokoll, 10 st*
Art.nr 0000000120084
330,00 kr
D-KEFS Examiner’s Manual
Art.nr 0000000820030
2 360,00 kr
D-KEFS Technical Manual
Art.nr 0000000820031
2 490,00 kr
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Kvalificerad neuropsykologisk utredning med WAIS & D-KEFS - 19/10, 20/10 och 15/12 2023
Art.nr course:1246550_1830370 / 0000000511019
14 500,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial