D-KEFS

Finns även digitalt på vår plattform Q-interactive

Dean C. Delis, Edith Kaplan & Joel H. Kramer, 2001
Delis-Kaplan Executive Function System
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång Varierande, samtliga test ca 90 minuter
Språkversion Svensk version, 2005
Behörighet Leg. Psykolog
Åldersintervall 8–89 år (D-KEFS Ordspråk 16–89 år)
Typ av test Test för bedömning av exekutiva funktioner

Delis-Kaplan Executive Function System (D-KEFS) är en uppsättning test avsedda att mäta exekutivt fungerande hos barn och vuxna. Resultaten ger en uttömmande bild av eventuella svårigheter med kontroll över det egna beteendet, planering och strategival, organisering, reglering av känslor och reaktioner, arbetsminne, graden av flexibilitet och abstraktionsnivå i tänkandet med mera. D-KEFS består av nio fristående test. Vilket/vilka test som väljs avgörs av den aktuella frågeställningen. Deltesten är:

  • D-KEFS Trail Making Test – mäter kognitiv flexibilitet i en visuomotorisk uppgift
  • D-KEFS Verbalt flöde – mäter förmåga till verbal produktion/verbalt flöde
  • D-KEFS Mönsterflöde – mäter förmågan till spatial produktion/mönsterflöde
  • D-KEFS Color-Word Interference Test – mäter förmågan till verbal inhibering
  • D-KEFS Sortering – mäter förmåga till problemlösning, verbal och spatial begreppsbildning samt kognitiv flexibilitet
  • D-KEFS Tjugo frågor – mäter förmåga till hypotestestning och abstrakt tänkande
  • D-KEFS Begreppsförståelse – mäter slutledningsförmåga, hypotesprövning och kognitiv flexibilitet
  • D-KEFS Tornet – mäter förmåga till stegvist resonemang och planering samt impulsivitet
  • D-KEFS Ordspråk – mäter förmåga att tänka metaforiskt och abstrakt

Samtliga nio test poängsätts enligt anvisningar i manualen. Dessutom finns riktlinjer för hur olika typer av processmått ska bedömas. Genom resultatet på D-KEFS kan en bedömning ske av såväl exekutiva nyckelfunktioner, som av vilka neurokognitiva komponenter som bidragit till ett lågt resultat. Detta underlättar uppläggningen av en rehabiliteringsplan med specifik utgångspunkt i exekutiva styrkor och svagheter.

Det svenska manualsupplementet beskriver de ingående testen och dessas mätområden samt ger anvisningar för administrering och poängsättning. Information om tolkning återfinns i den amerikanska D–KEFS Examiner´s Manual. Allt testmaterial packas i en väska.

Svensk anpassning

Svensk översättning och bearbetning av ingående item. Data från svenska och norska kliniska studier redovisas. Amerikanska normdata.

D-KEFS Komplett

D-KEFS Komplett innehåller: Svenskt Manualsupplement, Stimulusbok för administrering av Begreppsförståelse, Tornet och Ordspråk, 1 exemplar av vart och ett av artikelnummer 120020–120084, Examiner’s Manual, Technical Manual, 1 laminerat kort till Verbalt flöde, 3 laminerade kort till Mönsterflöde, 4 laminerade kort till Color–Word Interference Test, 3 laminerade kort till Sortering, 3 kortlekar till Sortering, 1 laminerat kort till Tjugo frågor, 1 tornmodell till Tornet.

Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
D-KEFS Komplett
14 035,00 kr
D-KEFS Scoring Assistant
4 435,00 kr
D-KEFS Svenskt Manualsupplement
1 440,00 kr
D-KEFS Stimulusbok
2 760,00 kr
D-KEFS Trail Making Betingelse 1 Visuell avsökning Svarsformulär, 10 st*
290,00 kr
D-KEFS Trail Making Betingelse 2 Sifferserie Svarsformulär, 10 st*
290,00 kr
D-KEFS Trail Making Betingelse 3 Bokstavsserie Svarsformulär, 10 st*
290,00 kr
D-KEFS Trail Making Betingelse 4 Siffer- och bokstavsväxling Svarsformulär, 10 st*
290,00 kr
D-KEFS Trail Making Betingelse 5 Motorisk hastighet Svarsformulär, 10 st*
290,00 kr
D-KEFS Mönsterflöde Svarshäfte, 10 st*
310,00 kr
D-KEFS Trail Making Test Protokoll, 10 st*
220,00 kr
D-KEFS Verbalt flöde Protokoll, 10 st*
310,00 kr
D-KEFS Mönsterflöde Protokoll, 10 st*
220,00 kr
D-KEFS Color–Word Interference Protokoll, 10 st*
310,00 kr
D-KEFS Sortering Protokoll, 10 st*
400,00 kr
D-KEFS Tjugo frågor Protokoll, 10 st*
245,00 kr
D-KEFS Begreppsförståelse Protokoll, 10 st*
335,00 kr
D-KEFS Tornet Protokoll, 10 st*
335,00 kr
D-KEFS Ordspråk Protokoll, 10 st*
305,00 kr
D-KEFS Examiner’s Manual
2 185,00 kr
D-KEFS Technical Manual
2 305,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial

Digital

Scoring Assistant

Amerikanskt scoringprogram för effektiv och enkel scoring.

Support: Registrering av programmet och all teknisk support sker genom kontakt med vårt kontor i England. Här finner du kontaktinformation och felsökningshjälp.
Vi ersätter inte borttappade scoringprogram.

Systemkrav: Windows XP eller senare versioner av Windows. Endast 32-bitars opeartivsystem. Enanvändarprogram.