Dean C. Delis, Edith Kaplan & Joel H. Kramer, 2001

D-KEFS

Delis-Kaplan Executive Function System

Finns även digitalt på vår plattform Q-interactive

Dean C. Delis, Edith Kaplan & Joel H. Kramer, 2001

D-KEFS

Delis-Kaplan Executive Function System

Finns även digitalt på vår plattform Q-interactive

Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
13 365,00 kr
D-KEFS Komplett
Se under "Beskrivning" för information om vad som ingår
Art.nr 0000000120010
4 225,00 kr
D-KEFS Scoring Assistant
Art.nr 0000000720050
1 370,00 kr
D-KEFS Svenskt Manualsupplement
Art.nr 0000000120030
2 630,00 kr
D-KEFS Stimulusbok
Stimulusbok för administrering av Begreppsförståelse, Tornet och Ordspråk
Art.nr 0000000120031
275,00 kr
D-KEFS Trail Making Betingelse 1 Visuell avsökning Svarsformulär, 10 st*
Art.nr 0000000120020
275,00 kr
D-KEFS Trail Making Betingelse 2 Sifferserie Svarsformulär, 10 st*
Art.nr 0000000120021
275,00 kr
D-KEFS Trail Making Betingelse 3 Bokstavsserie Svarsformulär, 10 st*
Art.nr 0000000120022
275,00 kr
D-KEFS Trail Making Betingelse 4 Siffer- och bokstavsväxling Svarsformulär, 10 st*
Art.nr 0000000120023
275,00 kr
D-KEFS Trail Making Betingelse 5 Motorisk hastighet Svarsformulär, 10 st*
Art.nr 0000000120024
295,00 kr
D-KEFS Mönsterflöde Svarshäfte, 10 st*
Art.nr 0000000120025
210,00 kr
D-KEFS Trail Making Test Protokoll, 10 st*
Art.nr 0000000120026
295,00 kr
D-KEFS Verbalt flöde Protokoll, 10 st*
Art.nr 0000000120027
210,00 kr
D-KEFS Mönsterflöde Protokoll, 10 st*
Art.nr 0000000120028
295,00 kr
D-KEFS Color–Word Interference Protokoll, 10 st*
Art.nr 0000000120029
380,00 kr
D-KEFS Sortering Protokoll, 10 st*
Art.nr 0000000120080
235,00 kr
D-KEFS Tjugo frågor Protokoll, 10 st*
Art.nr 0000000120081
320,00 kr
D-KEFS Begreppsförståelse Protokoll, 10 st*
Art.nr 0000000120082
320,00 kr
D-KEFS Tornet Protokoll, 10 st*
Art.nr 0000000120083
290,00 kr
D-KEFS Ordspråk Protokoll, 10 st*
Art.nr 0000000120084
2 080,00 kr
D-KEFS Examiner’s Manual
Art.nr 0000000820030
2 195,00 kr
D-KEFS Technical Manual
Art.nr 0000000820031
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.
Administrering
Individuell
Typ av test
Test för bedömning av exekutiva funktioner
Behörighet
Leg. Psykolog
Tidsåtgång
Varierande, samtliga test ca 90 minuter
Åldersintervall
8–89 år (D-KEFS Ordspråk 16–89 år)
Språkversion
Svensk version, 2005

Delis-Kaplan Executive Function System (D-KEFS) är en uppsättning test avsedda att mäta exekutivt fungerande hos barn och vuxna. Resultaten ger en uttömmande bild av eventuella svårigheter med kontroll över det egna beteendet, planering och strategival, organisering, reglering av känslor och reaktioner, arbetsminne, graden av flexibilitet och abstraktionsnivå i tänkandet med mera. D-KEFS består av nio fristående test. Vilket/vilka test som väljs avgörs av den aktuella frågeställningen. Deltesten är:

  • D-KEFS Trail Making Test – mäter kognitiv flexibilitet i en visuomotorisk uppgift
  • D-KEFS Verbalt flöde – mäter förmåga till verbal produktion/verbalt flöde
  • D-KEFS Mönsterflöde – mäter förmågan till spatial produktion/mönsterflöde
  • D-KEFS Color-Word Interference Test – mäter förmågan till verbal inhibering
  • D-KEFS Sortering – mäter förmåga till problemlösning, verbal och spatial begreppsbildning samt kognitiv flexibilitet
  • D-KEFS Tjugo frågor – mäter förmåga till hypotestestning och abstrakt tänkande
  • D-KEFS Begreppsförståelse – mäter slutledningsförmåga, hypotesprövning och kognitiv flexibilitet
  • D-KEFS Tornet – mäter förmåga till stegvist resonemang och planering samt impulsivitet
  • D-KEFS Ordspråk – mäter förmåga att tänka metaforiskt och abstrakt

Samtliga nio test poängsätts enligt anvisningar i manualen. Dessutom finns riktlinjer för hur olika typer av processmått ska bedömas. Genom resultatet på D-KEFS kan en bedömning ske av såväl exekutiva nyckelfunktioner, som av vilka neurokognitiva komponenter som bidragit till ett lågt resultat. Detta underlättar uppläggningen av en rehabiliteringsplan med specifik utgångspunkt i exekutiva styrkor och svagheter.

Det svenska manualsupplementet beskriver de ingående testen och dessas mätområden samt ger anvisningar för administrering och poängsättning. Information om tolkning återfinns i den amerikanska D–KEFS Examiner´s Manual. Allt testmaterial packas i en väska.

Svensk anpassning

Svensk översättning och bearbetning av ingående item. Data från svenska och norska kliniska studier redovisas. Amerikanska normdata.

D-KEFS Komplett

D-KEFS Komplett innehåller: Svenskt Manualsupplement, Stimulusbok för administrering av Begreppsförståelse, Tornet och Ordspråk, 1 exemplar av vart och ett av artikelnummer 120020–120084, Examiner’s Manual, Technical Manual, 1 laminerat kort till Verbalt flöde, 3 laminerade kort till Mönsterflöde, 4 laminerade kort till Color–Word Interference Test, 3 laminerade kort till Sortering, 3 kortlekar till Sortering, 1 laminerat kort till Tjugo frågor, 1 tornmodell till Tornet.

Scoring Assistant

Amerikanskt scoringprogram för effektiv och enkel scoring.

Support: Registrering av programmet och all teknisk support sker genom kontakt med vårt kontor i England. Här finner du kontaktinformation och felsökningshjälp.
Vi ersätter inte borttappade scoringprogram.

Systemkrav: Windows XP eller senare versioner av Windows. Endast 32-bitars opeartivsystem. Enanvändarprogram.