ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Hur ska vi förstå motstridiga resultat från en språkbedömning?

Språk och motorik

Ofta gör en kliniker en omfattande bedömning med hjälp av flera test eller skattningsskalor. Ibland överensstämmer inte testresultaten med varandra eller med dina kliniska intryck av klientens språkkunskaper. Vilka resultat ska du då betrakta som korrekta? Se den här filmen för en kort diskussion om några överväganden vid tolkning av testresultat som pekar i olika riktningar.


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top