Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

You will be redirected to your favourite store.

Hur ska vi förstå motstridiga resultat från en språkbedömning?

Språk och motorik

Ofta gör klinikern en omfattande bedömning med hjälp av flera test eller skattningsskalor. Ibland överensstämmer inte testresultaten med varandra eller med dina kliniska intryck av klientens språkkunskaper. Vilka resultat ska du då betrakta som korrekta? Se den här filmen för en kort diskussion om några överväganden vid tolkning av testresultat som pekar i olika riktningar.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra tester och kurser? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.