Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

Additional instructions for website redirect.

Bayley-4

Bayley-4

Snart är de nya skandinaviska versionerna av Bayley-4 här!

Bayley-4 är ett test med syfte att bedöma grundläggande utvecklingsaspekter inom kognition, språk och motorik hos barn upp till 3,5 år. Med hjälp av Bayley-4 kan du identifiera eventuella utvecklingsförseningar och få information inför planering eller bedömning av olika interventioner. Bayley-4 består av fem deltest; Kognition, Receptiv kommunikation, Expressiv kommunikation, Finmotorik och Grovmotorik, samt en Skattning av beteendeobservationer.

Bayley-4 kan administreras helt och hållet på papper och därefter poängsättas för hand eller med digital scoring och rapportgenerering på Q-global. Det kan även administreras med digitalt stöd på Q-global, vilket innebär att systemet ger uppgiftsinstruktioner, håller reda på startpunkter, tillämpar stopp- och vändregler, automatiskt poängsätter serieuppgifter, med mera.

I och med stundande lansering av Bayley-4 kommer vi även att erbjuda en kurs i administrering och tolkning av instrumentet. Håll utkik i kommande nyhetsbrev och kontakta oss om du är intresserad av att boka en kostnadsfri presentation av Bayley-4.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra tester och kurser? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.