Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

You will be redirected to your favourite store.

Benton Visual Retention Test – Fifth Edition

Abigail Benton Sivan, 1991
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång 15–20 minuter
Språkversion Amerikansk originalversion
Behörighet Leg. Psykolog
Åldersintervall 8 år och uppåt
Typ av test Test avsett att mäta visuell perception, visuo-konstruktiv förmåga och visuellt minne

Benton Visual Retention Test mäter perception av spatiala relationer samt minne för nyligen inlärt material. Testet används i neuropsykologiska utredningar av barn och vuxna, samt i forskning. Mönstren, vilka patienten ska kopiera ur minnet, finns i tre parallella uppsättningar med 10 mönster i varje. Tolkningen baseras på antal och typ av fel på flera olika analysnivåer och ger information om svårigheter med minne, spatial förmåga och motorik.

Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Benton Visual Retention Test Manual
Art.nr 0000000821130
1 995,00 kr
Benton Visual Retention Test Stimulus Booklet
Art.nr 0000000821131
2 280,00 kr
Benton Visual Retention Test Record Form, 1 st*
Art.nr 0000000821120
120,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial