Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Benton Visual Retention Test

Abigail Benton Sivan, 1991
Benton Visual Retention Test – Fifth Edition
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång 15–20 minuter
Språkversion Amerikansk originalversion
Behörighet Leg. Psykolog
Åldersintervall 8 år och uppåt
Typ av test Test avsett att mäta visuell perception, visuo-konstruktiv förmåga och visuellt minne

Benton Visual Retention Test mäter perception av spatiala relationer samt minne för nyligen inlärt material. Testet används i neuropsykologiska utredningar av barn och vuxna, samt i forskning. Mönstren, vilka patienten ska kopiera ur minnet, finns i tre parallella uppsättningar med 10 mönster i varje. Tolkningen baseras på antal och typ av fel på flera olika analysnivåer och ger information om svårigheter med minne, spatial förmåga och motorik.

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Benton Visual Retention Test Manual
Art.nr 0000000821130
2 155,00 kr
Benton Visual Retention Test Stimulus Booklet
Art.nr 0000000821131
2 465,00 kr
Benton Visual Retention Test Record Form, 25 st
Art.nr 0000000821120
1 185,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.