Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Benton Visual Retention Test – Fifth Edition

Abigail Benton Sivan, 1991
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång 15–20 minuter
Språkversion Amerikansk originalversion
Behörighet Leg. Psykolog
Åldersintervall 8 år och uppåt
Typ av test Test avsett att mäta visuell perception, visuo-konstruktiv förmåga och visuellt minne

Benton Visual Retention Test mäter perception av spatiala relationer samt minne för nyligen inlärt material. Testet används i neuropsykologiska utredningar av barn och vuxna, samt i forskning. Mönstren, vilka patienten ska kopiera ur minnet, finns i tre parallella uppsättningar med 10 mönster i varje. Tolkningen baseras på antal och typ av fel på flera olika analysnivåer och ger information om svårigheter med minne, spatial förmåga och motorik.

Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Benton Visual Retention Test Manual
Art.nr 0000000821130
1 995,00 kr
Benton Visual Retention Test Stimulus Booklet
Art.nr 0000000821131
2 280,00 kr
Benton Visual Retention Test Record Form, 1 st*
Art.nr 0000000821120
120,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial