ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
offset_329884_LowRe

Fördelar med flera respondentgrupper

Hej!

Vad är fördelarna med att använda flera olika respondentgrupper vid utredning av barn och ungdomar?  

Svar: 

En del skattningsinstrument för barn och ungdomar erbjuder möjligheten att samla in perspektiv från flera respondentgrupper. Några exempel är Vineland-3, Brown EF/A och BASC-3 som alla omfattar en föräldraskattning och en lärarskattning. De senare två instrumenten inkluderar även en självskattning. Det finns flera fördelar med att samla in perspektiv från olika respondenter.  

En fördel är att flera perspektiv ökar testresultatets tillförlitlighet. Validiteten i en skattningsskala bygger på respondentens förmåga att beskriva individens fungerande på ett rättvisande sätt. Även om testledaren väljer respondenter med omsorg finns alltid en risk för under- och överrapportering. Vi människor ger sällan en helt objektiv bild av en person eller oss själva, även om vi försöker. Vår bedömning påverkas av olika faktorer, såsom vilka ”glasögon” vi bär eller vilka motiv som driver oss. Vi kan till exempel drivas av en vilja att påverka utredningsresultatet, för att undvika social stämpling eller för att få rätt till stöd. I andra fall kan vår bedömning påverkas av vår allmänna uppfattning om individen, en känsla av stolthet över barnet eller frustation med en svår föräldraskapssituation. En jämförelse mellan respondenternas svar kan indikera hur väl svaren överensstämmer eller om någon respondent har en överdrivet positiv eller negativ bild av individen. För att underlätta en sådan jämförelse finns möjlighet att generera en multiperspektivrapport vid digital administrering på Pearsons plattform Q-global. Genom att samla in information från flera respondenter minskar risken för att ett enskilt perspektiv blir dominant och testresultatets tillförlitlighet ökar.   

En annan fördel med att inkludera flera respondentgrupper är att det möjliggör en bredare och djupare förståelse för individens fungerande. Det kan till exempel hjälpa testledaren att få en bättre förståelse för individens fungerande i olika miljöer och om vissa miljöer triggar problematiska beteenden mer än andra. För en del individer kan beteendeproblematik framkomma tydligare i skolan, medan för andra är beteendeproblematik vanligare i hemmamiljön. I vissa fall kan beteendeproblematik vara kopplat till en specifik undervisningssituation eller hemmamiljö. Därför kan det vara värdefullt att samla in information från fler än en lärare och från båda föräldrarna, speciellt om föräldrarna inte bor ihop. Ju fler informationskällor desto säkrare kan vi vara på att testresultatet är en riktig beskrivning av verkligheten.  

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.

top