ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
offset_610323_LowRe

Ojämna profiler?

Hej!

Hur ska jag som psykolog tänka när resultatet från en WISC-testning är ojämnt sett över index? Innebär det att resultatet inte är pålitligt? 

Svar: I WISC-IV framhölls att en skillnad på mer än 23 indexpoäng (mer än 1.5 SD) mellan det högsta och lägsta indexvärdet innebar att resultatet på hela skalan (HIK) var att betrakta som ett ej relevant mått på barnets kognitiva förmåga. I och med utvecklingen av WISC-V har denna riktlinje för tolkning försvunnit. Numer betraktas skillnader mellan förmågor (som index avser mäta) vara vanligt förekommande och det är snarare ovanligt att testet resulterar i en jämn profil. Det är helt enkelt inte ovanligt att vara starkare inom ett område än ett annat. Skillnader mellan högsta och lägsta indexpoäng för de fem primära indexen i den amerikanska normgruppen är, utifrån det tidigare resonemanget i WISC-IV, stora. Oavsett ålderskategori, föräldrars utbildningsnivå och IK-nivå var medelvärdet på indexskillnader runt 25 indexpoäng. Även i de kliniska normgrupperna kan relativt stora skillnader i indexpoäng ses. I WISC-V utelämnas därför riktlinjer om att inte tolka ojämna profiler. Istället uppmanas psykologen att reflektera kring eventuella stora skillnader mellan index, och analysera hur skillnaderna tar sig uttryck i barnets vardag.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top