ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
offset_610319

WISC-V istället WAIS-IV

Hej!

Kan jag använda WISC-V istället för WAIS-IV för att utreda en 17-åring? Det gäller en patient där jag misstänker att resultaten kommer att kunna bli ganska låga och jag vill börja med uppgifter på en något lägre nivå än vid 16 års ålder. 

Svar: 

Både Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition (WISC-V) och Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition (WAIS-IV) är psykologiska mätinstrument som används för att bedöma en individs kognitiva förmågor. En av de viktigaste skillnaderna mellan testen är målgrupperna som de är utvecklade för. WISC-V är utformad för att bedöma kognitiva färdigheter hos barn och ungdomar i åldrarna 6 till 16 år. Målgruppen för WAIS-IV är unga och vuxna mellan 16 och 90 år. Åldersintervallet 6–16 år för WISC-V och 16–90 år för WAIS-IV speglar också åldersintervallet för standardiseringsurvalet som användes för respektive test. 

I både WISC-V och WAIS-IV finns standardpoäng – skalpoäng och indexpoäng – som representerar en individs kognitiva fungerande i förhållande till jämnåriga kamrater. Standardpoäng beräknas genom att sammanställa och konvertera testresultat till standardpoäng för en given åldersgrupp. För att kunna göra en tillförlitlig bedömning av en 17:6-årig person bör man därför välja det test som omfattar normdata i samma åldersgrupp som testpersonen och möjliggör jämförelser med jämnåriga. WISC-V innehåller normer för flera åldersgrupper, men inte för individer som är äldre än 16 år. Utan ett sådant jämförelseunderlag är det svårt att tolka en 17-årings resultat på ett tillförlitligt sätt, även om man misstänker att individens funktionsnivå är lägre än jämnåriga. Om du överväger att använda WISC-V eller WAIS-IV med en 17-åring, så är det endast WAIS-IV som innehåller standarder för denna åldersgrupp.  

Det är viktigt att poängtera att både WISC-V och WAIS-IV mäter en persons kognitiva förmågor under vissa fastställda förhållanden. För att ett testresultat ska kunna tolkas utifrån åldersnormerna är det därför viktigt att följa de standardiserade riktlinjerna för administrering och poängsättning, då dessa ligger till grund för standardiseringsarbetet. Till exempel avgör barnets ålder i WISC-V var i ett deltest administreringen börjar. Om detta test används för en person som är 17:6 år kommer man att bryta mot de standardiserade riktlinjerna, eftersom det inte finns några standardiserade jämförelsepoäng för individer som är äldre än 16 år. Det kan i sin tur leda till opålitliga och ogiltiga resultat. 

Som nämnts ovan är överlappet mellan de två testen 16 år. Det är därför möjligt att ersätta WAIS-IV med WISC-V så länge personen som utreds är 16 år. Faktum är att det rekommenderas att använda WISC-V istället för WAIS-IV om en 16-åring antas ha en kognitiv förmåga under genomsnittet. Det kan också vara en fördel att administrera WISC-V till individer i denna åldersgrupp om personen som utreds har begränsade kunskaper i svenska eller språksvårigheter. 

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.

top