ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
iStock-1135957607_LowRe

Skillnaden mellan Q-global och Q-interactive

Hej!

Vad är egentligen skillnaden mellan Q-global och Q-interactive? Blir ibland förvirrad över vilken testplattform jag ska använda och varför vissa test finns på den ena och inte på den andra plattformen?

Svar: 

Q-interactive och Q-global är två separata internetbaserade testplattformar som kan användas för att administrera, poängsätta och generera rapporter från psykologiska test. Det finns både likheter och skillnader mellan plattformarnas funktioner och användningsområden. Om man får en bättre bild av vad testplattformarna kan (och inte kan), så blir det också mer tydligt när man ska använda den ena eller den andra.  

 

Q-global  

Q-global ger möjlighet för både administrering av test och frågeformulär samt scoring och resultatsammanfattning via datorn. Som användare på Q-global kan det typiskt se ut såhär: Användaren skapar en testperson, tilldelar ett frågeformulär, låter respondenten svara på frågeformuläret och genererar en resultatrapport. Tilldelningen av frågeformulär kan göras på tre olika sätt på Q-global 

  • Manuell inmatning: Användaren kan välja att administrera ett test/frågeformulär i penna och pappers-format och mata in råpoängen i Q-globals scoringmodul, för att till sist generera en resultatrapport. På det här sättet så fungerar Q-global uteslutande som ett scoringprogram 

  • Skärmadministrering: Användaren kan välja att låta testpersonen genomföra testet eller svara på frågeformuläret direkt på skärmen vid besök hos användaren. Därefter kan en resultatrapport genereras.  

  • Fjärradministrering: Användaren kan välja att skicka ett e-mail respondenten med en inbjudan till att genomföra testet eller svara på frågeformuläret hemma eller på ett annat ställe. Användaren kan därefter generera en resultatrapport.  

Frågeformulär och test som går att utveckla utifrån en eller flera av dessa olika administreringssätt eller format hamnar på vår testplattform Q-global. Ett exempel är vårt frågeformulär Brown EF/A som är kompatibelt med alla tre typer av inmatning av data. Ett exempel på ett test är Raven’s 2, som kan skärmadministreras utan extra testmaterial och där data också kan matas in manuellt, vid papper och penna-administrering. Ett exempel på ett test där Q-global enbart fungerar som ett scoringprogram är WAIS-IV. Samlat gör detta att vi har många flera test på Q-global än på Q-interactive.  

 

Q-interactive  

Q-interactive ger möjlighet för att administrera och scora test via två iPads och därefter generera rapporter online. Det är en digital testplattform som effektiviserar hela testprocessen och samlar manualer, protokoll, stimulusböcker, tidtagarur, ljudinspelning och scoringprogram på ett och samma ställe. Om ett test utvecklas på Q-interactive så är det för att man måste använda sig av iPads för att kunna administrera testet 

 

Användandet av Q-interactive kräver som sagt två iPads. Den ena iPaden fungerar som en stimulusbok och placeras framför testpersonen. Den andra iPaden fungerar som ett protokoll och manual och används av testledaren för att administrera själva testet. Efter poängsättning sker scoring och resultatsammanställning automatiskt. Exempelvis får man skalpoäng i realtid, direkt efter att ett deltest är administreratDe test som finns på Q-interative just nu är WAIS-IV, WISC-V, NEPSY-II och D-KEFS. Framöver kommer fler av våra test utvecklas för att fungera på plattformen.  

 

Är du intresserad av att veta mer om Q-interactive och Q-global? Här kan du läsa mer om Q-interactive och här finns alla test som finns på Q-global samlade.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top