Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Vuxna, psykisk ohälsa och covid-19

GettyImages-1189213002_LowRe

Coronapandemin har nu gått in i sitt tredje år, och en stor andel vuxna i Sverige har redan smittats vid något tillfälle eller förväntas komma att smittas inom den närmsta tiden (FHM). Effekterna på lång sikt av en genomgången covid-infektion är inte helt klarlagda, men studier inom området pågår hela tiden.

En nyligen publicerad metaanalys (Ceban et al., 2022) tyder på att en signifikant del av personer med genomgången covid-infektion upplever kvarvarande symptom av kognitiv nedsättning samt utmattning. I dagens läge, där en stor del av befolkning förväntas smittas av covid-19, är det därför mycket viktigt för vården att ha tillgång till standardiserade verktyg för att kunna bedöma kognitiv funktionsnivå, samt möjligheten att följa upp resultaten i en rehabiliteringsprocess.

Pearson erbjuder idag ett flertal verktyg som kan hjälpa till i dessa typer av bedömningar. Nedan hittar du test och skattningsskalor som kan vara till hjälp i utredningsarbetet, samt artiklar kring ämnet.

Referenser:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8715665/

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.