Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Barn, psykisk ohälsa och covid-19

offset_610323_LowRe

I början av 2020 drabbades världen av covid-19-pandemin. En av de grupper som har drabbats är barn och ungdomar. Även om barn och ungdomar generellt inte drabbas av en svår covid-19-infektion, så har pandemin resulterat i många andra konsekvenser för barn. För vissa har en genomgång av infektionen haft stor påverkan på livet. För andra kan det handla om närstående som drabbats av sjukdomen, att inte kunna gå i skolan som vanligt, avsaknad av social samvaro med vänner och släkt, att inte kunna engagera sig i fritidsaktiviteter på ett vanligt sätt, en förändrad familjesituationen till följd av de restriktioner som införts eller liknande utmaningar. Covid-19-pandemin har med andra ord påverkat barn och ungdomar både direkt och indirekt och många studier visar nu på att allt fler barn och ungdomar upplever problem med sin psykiska hälsa som ett resultat av pandemin. Till exempel visar två aktuella systematiska översikter att fler barn och ungdomar rapporterade ångest, depression och beteendeproblematik under pandemin än innan pandemin (Meherali et al., 2021 eller Samji et al., 2021) och att det finns ett brådskande behov av att hitta effektiva interventioner för denna grupp av individer. Nedan hittar du förslag på test och skattningsskalor som kan vara till hjälp i utredningsarbetet med barn och unga, samt artiklar kring ämnet.

Referenser:

https://www.mdpi.com/1660-4601/18/7/3432

https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/camh.12501

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.