ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Christine_B_668K

Christine Bedinger

Christine är legitimerad psykolog, specialist i neuropsykologi och driver företaget Kognitia Psykologkonsult AB. Hon har varit verksam som psykolog i över 20 år och har lång erfarenhet av arbete inom psykiatrisk heldygnsvård; framför allt av utredning av patienter med psykossjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, intellektuella funktionsnedsättningar, personlighetssyndrom, affektiva sjukdomar och andra svåra och komplexa tillstånd. Utöver det har Christine arbetat länge med handledning, konsultation och utbildning inom neuropsykologi och psykiatri. Hon har medverkat i flera projekt med fokus på neuropsykologiska testbatterier såsom WAIS-III NI, D-KEFS, WAIS-IV, Q-interactive och är för närvarande klinisk expert i arbetet med den skandinaviska versionen av WAIS-5. Christine har ett stort intresse för metodiken Therapeutic Assessment, som syftar till att ge patienten en terapeutisk effekt av utredningen.

Relaterade teman

adaptivt beteende depression exekutiva funktioner intelligens Psykisk ohälsa och covid-19

Yrkeserfarenhet

  • Leg psykolog
  • Specialist i neuropsykologi
  • Kognitia Psykologkonsult AB
top