Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Kvalificerad neuropsykologisk utredning med WAIS & D-KEFS

X

Specifikationer

Tidsåtgång 3 dagar
Behörighet Leg. Psykolog
Kurser Onlinekurs/seminarium med kursledare

Kursbeskrivning
Målet med kursen är att ge kursdeltagarna grundläggande samt fördjupade kunskaper och färdigheter i neuropsykologisk utredningsmetodik och lägga grunden för ett optimalt användande av de neuropsykologiska testbatterierna WAIS-IV och D-KEFS.

Med ett processinriktat fokus går vi under de två första dagarna igenom dessa båda instrument med avseende på de olika deltestens mätegenskaper, beteendeobservationer vid testning samt tolkning, sammanställning och utvärdering av resultat. Under kursen kommer vi även ha patientens perspektiv i fokus. Hur kan patienten förstå sig själv utifrån vad som framkommer under testningen och hur kan patientens upplevelser bidra med information till utredningen? Genom att applicera perspektiv utifrån Therapeutic Assessment under en utredning kan vi få svar på dessa frågor.

Den tredje dagen är en fördjupningsdag där vi med egna utredningsärenden går igenom nyanserad tolkning och sammanvägning av olika testresultat samt övrig information. En viktig fråga är hur man kan skapa säkrare underlag för att göra kvalificerade differentialdiagnostiska överväganden vid komplexa frågeställningar. Ett annat fokus ligger på att hitta styrkor och svårigheter och att kunna göra informationen som erhålls genom testningen praktiskt användbar. Denna dag innefattar också diskussion av metoder för att kunna göra klientanpassad och pedagogisk återkoppling av resultat för ökad effekt av utredningsarbetet.

Dag 1: WAIS-IV
- Introduktion till processinriktat utredningsarbete.
- Genomgång av alla deltest med fokus på integrering av kvantitativa och kvalitativa data, nya processmått, beteendeobservationer och fallexempel.
- Administrering och beräkningar.
- Hur tolkas indexprofiler enligt den psykometriska strukturen i WAIS-IV?
- Klinisk neuropsykologisk analys och sammanställning av testresultat.

Dag 2: D-KEFS
- Genomgång av de nio deltesten i D-KEFS: Vad mäter testet, användande och tolkning av prestationsmått, processmått och kontrastmått.
- Lämpliga testval med koppling till WAIS-IV genom fallexempel.
- Sammanvägning och tolkning av olika kvantitativa och kvalitativa resultat och observationer vid bedömning av exekutiv funktion.

Dag 3: Uppföljningsdag
- Fördjupad tolkning och nyanserad bedömning av testresultat med utgångspunkt i deltagarnas egna utredningsärenden.
- Hur kan den neuropsykologiska bedömningen optimeras utifrån aktuell frågeställning?
- Hur skapas säkrare underlag för att genomföra kvalificerade differentialdiagnostiska överväganden vid komplex psykiatrisk problematik?
- Metoder för patientanpassad återkoppling av resultat, i syfte att ge en terapeutisk effekt av utredningen.

Omfattning: 3 dagar
Datum:
27-28 april, 12 juni
Tid: Kl. 09.00-16.00
Plats: Digitalt

Målgrupp
Psykologer och PTP-psykologer med klinisk erfarenhet av att utreda med WAIS-IV och grundläggande kunskap om D-KEFS

Kursintyg
Efter genomförd utbildning får alla deltagare ett utbildningsintyg på genomförd utbildning.

Kursledare
Christine Bedinger 

Bokningsvillkor
Bokningen är bindande och antal platser är begränsade. Vid förhinder att delta, glöm inte att avboka din plats senast 4 veckor innan kursstart. Avbokning görs skriftligen och snarast till oss (maila melissa.ovsiannikow@pearson.com) senast 4 veckor innan kursstart. Sker avbokningen mindre än 4 veckor före utbildningens start, debiteras 50 % av kursavgiften. Vid för få anmälda kan kursen ställas in och kursavgiften återbetalas. Faktura skickas per post. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Alla priser är exklusive moms.

Kursledare

Christine Bedinger
Christine Bedinger
Christine är legitimerad psykolog, specialist i neuropsykologi och driver företaget Kognitia Psykologkonsult AB. Hon har varit verksam som psykolog i över 20 år och har lång erfarenhet av arbete inom psykiatrisk heldygnsvård; framför allt av utredning av patienter med psykossjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, intellektuella funktionsnedsättningar, personlighetssyndrom, affektiva sjukdomar och andra svåra och komplexa tillstånd. Utöver det har Christine arbetat länge med handledning, konsultation och utbildning inom neuropsykologi och psykiatri. Hon har medverkat i flera projekt med fokus på neuropsykologiska testbatterier såsom WAIS-III NI, D-KEFS, WAIS-IV, Q-interactive och är för närvarande klinisk expert i arbetet med den skandinaviska versionen av WAIS-5. Christine har ett stort intresse för metodiken Therapeutic Assessment, som syftar till att ge patienten en terapeutisk effekt av utredningen.
3 Kurser
Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Kvalificerad neuropsykologisk utredning med WAIS & D-KEFS - Neuropsykologisk utredning med WAIS & D-KEFS 27-28 april, 12 juni 2023
Art.nr course:1246550_1510347 / 0000000511018
14 500,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.