PEDI-CAT

Stephen M Haley, Wendy J Coster, Helene M. Dumas, Maria A. Fragala-Pinkham & Richard Moed
Pediatric Evaluation of Disability Inventory Computer Adaptive Test
X

Specifikationer

Digital Platform Q-global
Administrering Digital individuell administering på Q-global
Tidsåtgång 10-20 minuter
Språkversion Svensk version, 2020 (Amerikanska normer)
Behörighet Leg. Arbetsterapeut, Leg. Sjukgymnast, Leg. Psykolog, Leg. Logoped, Specialpedagog
Åldersintervall 0-20 år
Typ av test En digital skattningsskala som mäter Dagliga aktiviteter, Förflyttning, Socialt/Kognitivt samt Ansvar

PEDI-CAT är en digital skattningsskala som mäter förmågor i de fyra domänerna Dagliga aktiviteter, Förflyttning, Socialt/Kognitivt samt Ansvar. Skalan är utformad för att användas i behandling och utredningsarbete med barn och ungdomar som har olika fysiska eller beteendemässiga tillstånd.

PEDI-CAT mäter förmågor i fyra domäner:

 • Dagliga aktiviteter
 • Förflyttning
 • Socialt/Kognitivt
 • Ansvar

Svarsskalor

 • För de tre funktionella färdighetsdomänerna Dagliga aktiviteter, Förflyttning och Socialt/kognitivt bedöms barnets förmåga på en 4-gradig svårighetsskala med svar som sträcker sig från "Inte möjligt" till "Lätt".
 • Ansvarsdomänen har en 5-gradig skala med svar från "Vuxen/vårdgivare har fullt ansvar; barnet tar inget ansvar" till "Barnet tar det fulla ansvaret utan någon vägledning, övervakning eller vägledning från en vuxen/vårdgivare".
 • Unika Uppgiftskartor representerar ett rimligt, sekventiellt mönster av funktionella färdigheter som överensstämmer med barns utveckling och återhämtning av funktion och ansvarsöverföring från vuxen till barn under hela barndomen och unga vuxna.

Användningsområden

 • Identifiering av funktionsnedsättningar.
 • Undersökning av eventuell förbättring för ett enskilt barn efter intervention.
 • Utvärdering och övervakning av förlopp i programutvärderingar och i forskning.
 • Kan användas för upprepade mätningar utan krav på tid mellan mätningarna.  

Vad utmärker nya PEDI-CAT?

 • Nyhet! – Ny modul för autismspektrumstörning
  • En modul av PEDI-CAT som har validerats för populationen av barn och ungdomar med autismspektrumstörningar. Denna modul innehåller ytterligare anvisningar för att hjälpa respondenterna att välja en lämplig bedömning med tanke på de unika egenskaperna hos barn med autism. Den här modulen innehåller också nya eller reviderade frågor från de olika domänerna.
 • Ett filter för ålder, kön samt rörlighetsförmåga förhindrar att irrelevanta objekt presenteras.
 • Uppgifterna är formulerade med vardagsspråk och med tydliga exempel.
 • Illustrationer av frågor som rör Dagliga aktiviteter och Förflyttning ingår för att underlätta förståelsen av vad frågan avser mäta.

Administrering

PEDI-CAT finns enbart tillgängligt på vår digitala plattform Q-global. I Q-global kan du låta vårdnadshavaren fylla i skalan på plats på din dator eller skicka skattningsskalan via en länk så vårdnadshavaren kan fylla i hemma på sin dator eller i mobilen. Därefter genererar du enkelt en rapport i Q-global. Manualen för PEDI-CAT har du tillgång till inne i Q-global i digitalt format.

Här kan du se ett exempel på resultatrapport från PEDI-CAT. 

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar kring PEDI-CAT? Eller vill du boka in en produktpresentation i samband med lanseringen? Tveka inte att höra av dig till våra produktspecialister.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt! 

Vänligen välj vilket/vilka test du vill ha mer information om. Skriv gärna i kommentarer om du har någon specifik fråga eller önskar en presentation av testet.

För mer information – se gärna detta inspelade webbinarium med Shelley Hughes, arbetsterapeut och expert på PEDI-CAT. 

Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
PEDI-CAT 25 digitala administreringar och scoringar
875,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.

Digital

Administrering

PEDI-CAT finns enbart tillgängligt på vår digitala plattform Q-global. I Q-global kan du låta vårdnadshavaren fylla i skalan på plats på din dator eller skicka skattningsskalan via en länk så vårdnadshavaren kan fylla i hemma på sin dator eller i mobilen. Därefter genererar du enkelt en rapport i Q-global. Manualen för PEDI-CAT har du tillgång till inne i Q-global i digitalt format.

Här kan du se ett exempel på resultatrapport från PEDI-CAT.