BAI

Finns även digitalt på vår plattform Q-global.
Aaron T. Beck och Robert A. Steer, 1990
Beck Anxiety Inventory
X

Specifikationer

Administrering Grupp eller individuell
Tidsåtgång 5–10 minuter
Språkversion Svensk version, 2005
Behörighet Leg. Läkare, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, Särskilt tillstånd för köp av enstaka produkter
Åldersintervall 17 år och uppåt
Typ av test Självskattningsskala för att bedöma grad av ångest

Beck Anxiety Inventory används för bedömning av grad av ångest samt förändringar i ångesttillstånd. BAI utgörs av ett formulär med 21 påståenden/symtom vilka skattas på en fyrgradig skala från 0–3 i termer av svårighetsgrad. BAI utvärderar såväl fysiologiska som kognitiva ångestsymtom. Resultatet tolkas i relation till framtagna gränsvärden.

Svensk anpassning

Svensk översättning och bearbetning av ingående item. Norska normalpopulationsdata redovisas. Amerikanska data grund för tolkning.

Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
BAI Komplett
810,00 kr
BAI Manual
525,00 kr
BAI Svarsformulär, 10 st*
305,00 kr
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
BAI - Digitalt - Q-global
250,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial

Digital

Webbaserad administrering, scoring och resultatredovisning på Q-global.

Q-global är en webbaserad plattform som möjliggör administrering, scoring och resultatsammanställning av test. Q-global kommer successivt att ersätta de lokalt installerade scoringprogram som Pearson hittills tillhandahållit. Som kund på Q-global får du ett konto, på vilket du när som helst kan logga in och få tillgång till BAI/BDI-2.

Alla data överförs till en krypterad databas i Pearsons serverpark i Kanada och data som skickas till och från applikationen krypteras automatiskt. För mer information om datalagring och säkerhet klicka här.

Observera att det inte är nödvändigt att spara testpersoners namn på Q-global.

BAI/BDI-2 på Q-global
I tillägg till möjligheten att scora BAI/BDI-2 (det vill säga mata in råpoäng från en papper och penna-administrerad skattningsskala), finns ytterligare tre sätt att administrera BAI/BDI-2 på Q-global:

Skärmadministrering: Testpersonen (föräldern eller läraren) besvarar formuläret på plats direkt på skärmen. Användaren kan under tiden vara tillsammans med barnet och genomföra annat som ingår i utredningen.

Skärmadministrering med stöd: Användaren kan hjälpa testpersonen att besvara formuläret i de fall det bedöms att hon eller han har otillräcklig språkförståelse för att förstå innebörden i påståendena.

Fjärradministrering: En e-postinbjudan med en länk skickas till testpersonen via Q-global. E-postmallen kan redigeras så som användaren önskar. Användaren ska ange kontaktuppgifter i de fall testpersonen behöver ta kontakt vid eventuella frågor.

Efter administreringen genereras en Resultatsammanställning.

Systemkrav för BAI/BDI-2 på Q-global ››

Q-global kräver, som en säkerhetsfunktion, att du byter lösenord var 90:e dag. Q-global använder sig även av tvåfaktorautentisering. Läs mer här. ››

Att beställa BAI/BDI-2

För att få tillgång till Q-global och BAI/BDI-2 köper du det i vår e-handel på vanligt vis. Den person som är angiven som behörig användare i e-handeln får ett mail med ett personligt login till Q-global, och därmed också tillgång till BAI/BDI-2

Att komma igång med Q-global för BDI-2 och BAI ››

Teknisk information