ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
skattningsskalorukrainskaryska

Skattningsskalor på ukrainska och ryska

På grund av kriget i Ukraina har Pearson Clinical tillsammans med våra kollegor från det ukrainska kontoret arbetat med att göra våra skattningsskalor tillgängliga på ukrainska och ryska.  

Våra skattningsskalor underlättar bedömningen av barn och vuxnas mentala hälsa inom en rad olika områden, såsom ångest och depression. Med målsättningen att hjälpa flyktingar erbjuds nu skattningsskalor av följande instrument kostnadsfritt, översatta till ukrainska och ryska. 

Beck Depression Inventory (BDI-2) används för bedömning av grad av depression samt förändringar i depressionstillstånd. Inventoriet innehåller 21 grupper av symtom och attityder vilka skattas på en fyrgradig skala från 0–3 i termer av svårighetsgrad. BDI-2 utvärderar såväl fysiologiska som kognitiva symtom på depression. Resultatet tolkas i relation till framtagna gränsvärden. 

Åldersintervall: 13–80 år 

Beck Anxiety Inventory (används för bedömning av grad av ångest samt förändringar i ångesttillstånd. BAI utgörs av ett formulär med 21 påståenden/symtom vilka skattas på en fyrgradig skala från 0–3 i termer av svårighetsgrad. BAI utvärderar såväl fysiologiska som kognitiva ångestsymtom. Resultatet tolkas i relation till framtagna gränsvärden. 

Åldersintervall: 17 år och uppåt 

Beck ungdomsskalor används för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar. Varje skala består av 20 påståenden, vilka skattas på en fyrgradig skala. 

Åldersintervall: 7–18 år  

Vill du använda skattningsskalor på ukrainska eller ryska i ditt arbete?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Yrkesverksamma kliniker kan ofta få ett mer pålitligt resultat när våra skattningsskalor används på klientens modersmål. Läs gärna igenom informationen i våra användarguider innan du använder dig av produkterna. Där kan du finna information om de specifika produkterna, hur du använder dig av de översatta skattningsskalorna, samt råd kring tolkning av resultaten. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top