Rättelser och uppdateringar

Rättelse CCC-2, tabell 2.9 ››

NEPSY-II ››  

CELF-4 rättelse ››

WAIS-IV stimulusböcker ››

WISC-IV GAI beräkning ››

Movement ABC-2 rättelser och revideringar ››

WMS-III buggfixar ››

WNV, fel i tabell B.1 ››