ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Movement ABC-2 rättelser och revideringar

Här kan användare av Movement ABC-2 ladda ner information om förtydliganden och rättelser i manualen.

Nedan finns information om tidigare meddelade rättelser.

Fel i Instruktioner till Checklistan. På sidan 11 förs ett felaktigt resonemang kring tolkning av höga poäng på Del A Rörelse i en statisk och/eller förutsägbar miljö i relation till låga poäng på Del B Rörelse i en dynamisk och/eller oförutsägbar omgivning. Självklart ska resonemanget vara det omvända; allt i enlighet med övrig information i Checklistan (och Manualsupplementet). Det samma gäller Manualsupplementet på sidan 124.

Fel i protokollet för åldersintervallet 7-10 år (grönt protokoll, artikelnummer 160521). På sidan 4 i protokollet, uppgift Bollfärdigheter 2 KASTA ÄRTPÅSE PÅ MATTA har tilläggsanvisningen blivit fel, vilket kan påverka poängsättningen av uppgiften.

Felaktig tilläggsanvisning:
Obs: Målet är hela mattan, inte bara den orange cirkeln.

Korrekt tilläggsanvisning:
Obs: Målet är den orange cirkeln, inte hela mattan.

Manualsupplementets anvisningar för uppgiften är korrekta och skall följas! Rättelse-etiketter skickas med leveranser till dess materialet trycks om.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top