ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Beställningar som görs före den 15 december kl. 12.00 kommer att levereras och faktureras under 2023, med reservation för oförutsedda händelser.

Rättelse CCC-2, tabell 2.9

Tabell 2.9 Medelvärdesskillnader mellan hela normgruppen och de kliniska grupperna för skalorna i CCC-2 (Student's t och Cohen's d) är uppdaterad. Nu är alla medelvärdesskillnader, utom en, signifikanta och effektstorlekarna är dessutom större. Det finns alltså starkare bevis för att CCC-2 differentierar mellan normala barn och barn med olika typer av svårigheter (språkstörning, autism och ADHD). De nya resultaten har inga konsekvenser för tolkning av resultat på CCC-2.

Klicka här för att skriva ut den nya tabellen ››

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.