Movement ABC-2

Sheila E. Henderson, David A. Sugden & Anna L. Barnett, 2007
Movement Assessment Battery for Children - Second Edition
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång 20–40 minuter
Språkversion Svensk/engelsk version, 2008
Behörighet Leg. Arbetsterapeut, Leg. Sjukgymnast, Leg. Psykolog, Specialpedagog
Åldersintervall 3 år–16 år och 11 månader (checklistan 5 år–12 år)
Typ av test Test för bedömning av barns motoriska utvecklingsnivå

Movement ABC-2 är den reviderade versionen av detta klassiska rörelsetest för att identifiera och bedöma problem i barns motoriska utveckling.

Åldersspannet har utvidgats och sträcker sig nu mellan 3 och 16 år, uppdelat på tre åldersintervall: 3–6 år, 7–10 år samt 11–16 år. Liksom i den tidigare versionen omfattar varje åldersintervall de tre sektionerna Handfunktion, Bollfärdigheter samt Statisk och dynamisk balans, vilka mäts med totalt 8 uppgifter.

Movement ABC-2 genererar fler tolkningsmöjligheter jämfört med föregångaren. Ett barns prestation kan nu jämföras med jämnårigas på tre nivåer; utifrån resultat på enskilda uppgifter, de tre sektionerna och för totalpoängen. Totalpoängen bedöms i relation till ett ”trafikljussystem” som indikerar grad av motoriska svårigheter. I tillägg till testdelen finns precis som tidigare en checklista som kan användas av föräldrar, lärare med flera för skattning av ett barns motoriska vardagsfungerande.

En nyhet i Movement ABC-2 är en interventionsmanual "Ecological Intervention for Children with Movement Difficulties”, i vilken resultat från en bedömning med MABC-2 kopplas till olika åtgärder för att lära ut och träna specifika motoriska färdigheter.

Svensk anpassning

Den svenska versionen av Movement ABC-2 utgörs av ett manualsupplement med översättning av  delar ur den brittiska Examiner´s Manual (anvisningar för administrering, poängsättning och tolkning av testdel och checklista) , protokoll för respektive åldersintervall, Checklista samt Instruktioner till checklista. Samtliga data är brittiska.

Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Movement ABC-2 Komplett
15 260,00 kr
Movement ABC-2 Svenskt Manualsupplement
1 555,00 kr
Movement ABC-2 Protokoll åldersintervall 1 (3–6 år), 25 st*
900,00 kr
Movement ABC-2 Protokoll åldersintervall 2 (7–10 år), 25 st*
900,00 kr
Movement ABC-2 Protokoll åldersintervall 3 (11–16 år), 25 st*
900,00 kr
Movement ABC-2 Checklista, 25 st*
395,00 kr
Movement ABC-2 Instruktion till checklista, 5 st
325,00 kr
Movement ABC-2 Gul eltejp, 1 rulle, 25 mm x 20 m
75,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial