BOT 2

Robert H. Bruininks & Brett D. Bruininks
Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency – Second Edition
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång 45 till 60 minuter
Språkversion Amerikansk originalversion
Behörighet Leg. Arbetsterapeut, Leg. Sjukgymnast, Leg. Psykolog, Specialpedagog
Åldersintervall 4–21 år
Typ av test Test för bedömning av fin- och grovmotorik

BOT 2 innehåller åtta deltest för en allsidig bedömning av fin- och grovmotorik hos barn och ungdomar. De åtta deltesten är: Fine Motor Precision, Fine Motor Integration, Manual Dexterity, Bilateral Coordination, Balance, Running Speed and Agility, Upper-Limb Coordination samt Strength. Det sammanlagda antalet uppgifter är 53. Det är även möjligt att administrera en kortversion med hjälp av vissa uppgifter ur testet.

Förutom poäng på deltesten och en totalpoäng för övergripande motorisk förmåga (Total Motor Composite), genererar BOT 2 fyra sammansatta mått: Fine Manual Control, Manual Coordination, Body Coordination samt Strength and Agility. Det är också möjligt att fritt välja bland de ingående deltesten beroende av frågeställning. Normer finns för såväl totalpoäng, som sammansatta mått och enskilda deltest.

Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
BOT 2 Komplett
12 010,00 kr
BOT 2 Record Form, 25 st*
730,00 kr
BOT 2 Examinee Booklet, 25 st*
730,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial