ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
aron_sjoberg

Aron Sjöberg

Aron Sjöberg är leg. psykolog (utbildad vid Psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet) och har arbetat som klinisk neuropsykolog i över 15 år. I dag arbetar han som neuropsykolog inom Sveriges minsta sjukvårdsregion Gotland med neuropsykologiskt utredningsarbete och behandling av vuxna med förvärvade hjärnskador (bl.a. stroke och traumatiska hjärnskador) samt personer med olika typer av kognitiva sjukdomar (t.ex. Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar). Förutom att arbeta kliniskt driver han det gotländska företaget Talamus som erbjuder handledning, utbildning och föreläsningar. Aron är också aktiv i riksstyrelsen för yrkesföreningen Sveriges Neuropsykologers Förening och engagerad i olika projekt för att förbättra vården för personer med kognitiva sjukdomar, bl.a. i Sveriges Kommuner och Regioners arbete med nationell kunskapsstyrning. Han har bland annat deltagit i att ta fram det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för utredning av kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. Aron är också medförfattare till böckerna "Klinisk neuropsykologi" (2023) och "Kognitiv medicin" (2024)."

Relaterade teman

exekutiva funktioner minne

Yrkeserfarenhet

  • Leg psykolog
  • Talamus AB, www.talamus.se
top