Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Att testa små barn med Bayley-4: Genomförande, scoring och profiltolkning - en grundkurs

X

Specifikationer

Tidsåtgång 2 dagar
Behörighet Leg. Psykolog
Kurser Fysisk kurs på plats

Beskrivning
Målet med kursen är att ge kursdeltagarna grundläggande samt fördjupade kunskaper och färdigheter i utredning med testinstrumentet Bayley-4. Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment. Under de praktiska delarna av kursen får kursdeltagarna möjlighet att öva på själva testförfarandet. 

Dag 1: Kontextualisering och administrering
- Beskrivning av Bayley utvecklingsskalor och dess användningsområden i klinik resp forskning
- Introduktion av Bayley-4 och dess struktur, förklaring av testets delskalor, scoring och normer
- Jämförelse mellan Bayley-4 och föregående skalor (t.ex. Bayley-III)
- Jämförelse mellan Bayley-4 och andra utvecklingsbedömningsinstrument för samma åldersgrupp
- Bayley utvecklingsskalor prediktiva värde i förhållande till IK
- Praktiskt moment som inleds med ”rundvandring i testväskan” och presentation av dess innehåll. I den praktiska delen av kursen demonstreras test-item med barn i olika åldrar. Kursdeltagarna får också prova utvalda test-item för samtliga delskalor tillsammans med varandra. Kursledare finns tillhands för instruktion och vägledning.

Dag 2: Administrering, poängberäkning och profiltolkning
- Praktiskt moment fortsätter (se beskrivning ovan) och syftar till att samtliga delskalor ska ha presenterats, demonstrerats och övas på.
- Fokus på poängberäkning och profiltolkning med övningsexempel. 

Omfattning: 2 heldagar
Datum: 16 och 17 november, 2023
Tid: Kl.09.00-16.00
Plats: Stockholm konferenscenter, Dalarnas hus, Vasagatan 46, Stockholm

Målgrupp
Leg psykolog eller PTP-psykologer

Förberedelser
Vi rekommenderar starkt att ta med en egen testväska för de praktiska momenten. 

Kursintyg
Efter genomförd utbildning får alla deltagare ett utbildningsintyg på genomförd utbildning.

Kursledare
Johanna Månsson och Emma Englund

Bokningsvillkor
Bokningen är bindande och antalet platser är begränsade. Avbokning görs skriftligen (maila melissa.ovsiannikow@pearson.com) och senast 4 veckor innan kursen startar. Sker avbokningen senare än 4 veckor före kursens start, debiteras 50 % av avgiften. Vid för få anmälda kan kursen ställas in och avgiften återbetalas. Faktura skickas per post. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Alla priser är exklusive moms.

Kursledare

Emma Englund
Emma Englund
Emma Englund är leg psykolog och specialist i neuropsykologi. Hon har arbetat med neuropsykologiska utredningar inom flera olika områden, såsom vuxenpsykiatri, kognitiv medicin och pediatrik. Hon har genom sitt arbete i neonatalvården på Skånes Universitetssjukhus skaffat sig stor erfarenhet av att testa små barn med Bayley utvecklingsskala, som används i det Nationella uppföljningsprogrammet för neonatala riskbarn. Hon har med sina kollegor drivit en verksamhetsutveckling som resulterat i Sveriges första team för Neuropsykologisk utredning och bedömning i neonatalvården (Neo-NUB), där små barn som tidigt avviker i sin sociala/kommunikativa utveckling erbjuds utredning för Autism. Emma är också doktorand i forskningsprojektet Developmental Outcomes in high-Risk Infants in southern Sweden (DORIS), en longitudinell uppföljningsstudie som undersöker neuropsykologiska konsekvenser av extrem prematuritet och annan svår neonatal sjuklighet. Emma kommer i september att hålla en kurs om Bayley-4, tillsammans med Johanna Månsson. Kursen kommer att hållas på plats i Stockholm. Mer information om kursen kommer inom kort.
1 Kurser
Johanna Månsson
Johanna Månsson
Johanna Månsson är leg psykolog och Fil. Dr. i utvecklingspsykologi. Hennes forskningsområde är extremt prematurfödda barns utveckling, bl a inom ramen för den nationella och tvärprofessionella studien Extremely Preterm Infants in Sweden Study (EXPRESS). Hon har tidigare arbetat som Föräldra- och barnhälsovårdspsykolog, men är numera aktiv som kliniker och forskare i neonatalvården på Skånes Universitetssjukhus och vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. I arbetet som neonatalvårdspsykolog har Johanna skaffat sig stor erfarenhet av att testa små barn med Bayley utvecklingskala, som används i det Nationella uppföljningsprogrammet för neonatala riskbarn. Hon har med sina kollegor drivit en verksamhetsutveckling som resulterat i Sveriges första team för Neuropsykologisk utredning och bedömning i neonatalvården (Neo-NUB). Teamet erbjuder små barn, som tidigt avviker i sin sociala/kommunikativa utveckling, utredning för Autism. Johanna är en av initiativtagarna till det longitudinella forskningsprojektet Developmental Outcomes in high-Risk Infants in southern Sweden (DORIS) som undersöker neuropsykologiska konsekvenser av extrem prematuritet och annan svår neonatal sjuklighet. Johanna undervisar också blivande psykologer bl a i utvecklingspsykologi och neuropsykologisk testning med barn. Johanna kommer i september att hålla en kurs om Bayley-4, tillsammans med Emma Englund. Kursen kommer att hållas på plats i Stockholm. Mer information om kursen kommer inom kort.
1 Kurser
Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Att testa små barn med Bayley-4: Genomförande, scoring och profiltolkning - en grundkurs - 16 och 17 november 2023
Art.nr course:1495638_1558757 / 0000000529063
9 950,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.