ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Johanna_M_nsson_IMG_2297_kvadrat

Johanna Månsson

Johanna Månsson är leg psykolog och Fil. Dr. i utvecklingspsykologi. Hennes forskningsområde är extremt prematurfödda barns utveckling, bl a inom ramen för den nationella och tvärprofessionella studien Extremely Preterm Infants in Sweden Study (EXPRESS). Hon har tidigare arbetat som Föräldra- och barnhälsovårdspsykolog, men är numera aktiv som kliniker och forskare i neonatalvården på Skånes Universitetssjukhus och vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. I arbetet som neonatalvårdspsykolog har Johanna skaffat sig stor erfarenhet av att testa små barn med Bayley utvecklingskala, som används i det Nationella uppföljningsprogrammet för neonatala riskbarn. Hon har med sina kollegor drivit en verksamhetsutveckling som resulterat i Sveriges första team för Neuropsykologisk utredning och bedömning i neonatalvården (Neo-NUB). Teamet erbjuder små barn, som tidigt avviker i sin sociala/kommunikativa utveckling, utredning för Autism. Johanna är en av initiativtagarna till det longitudinella forskningsprojektet Developmental Outcomes in high-Risk Infants in southern Sweden (DORIS) som undersöker neuropsykologiska konsekvenser av extrem prematuritet och annan svår neonatal sjuklighet. Johanna undervisar också blivande psykologer bl a i utvecklingspsykologi och neuropsykologisk testning med barn.

Se vår intervju med Johanna Månsson!

Relaterade teman

barn och ungdomar Barns utveckling Bayley-4

Yrkeserfarenhet

  • Leg psykolog och PhD
top