Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Emma

Emma Englund

Emma Englund är leg psykolog och specialist i neuropsykologi. Hon har arbetat med neuropsykologiska utredningar inom flera olika områden, såsom vuxenpsykiatri, kognitiv medicin och pediatrik. Hon har genom sitt arbete i neonatalvården på Skånes Universitetssjukhus skaffat sig stor erfarenhet av att testa små barn med Bayley utvecklingsskala, som används i det Nationella uppföljningsprogrammet för neonatala riskbarn. Hon har med sina kollegor drivit en verksamhetsutveckling som resulterat i Sveriges första team för Neuropsykologisk utredning och bedömning i neonatalvården (Neo-NUB), där små barn som tidigt avviker i sin sociala/kommunikativa utveckling erbjuds utredning för Autism. Emma är också doktorand i forskningsprojektet Developmental Outcomes in high-Risk Infants in southern Sweden (DORIS), en longitudinell uppföljningsstudie som undersöker neuropsykologiska konsekvenser av extrem prematuritet och annan svår neonatal sjuklighet. Emma kommer i september att hålla en kurs om Bayley-4, tillsammans med Johanna Månsson. Kursen kommer att hållas på plats i Stockholm. Mer information om kursen kommer inom kort.

Relaterade teman

Barns utveckling Bayley-4

Yrkeserfarenhet

  • Leg psykolog