Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

”Patienterna i gråzonen” – en föreläsning om Borderline Intellectual Functioning

X

Specifikationer

Tidsåtgång 3 timmar
Kurser Onlinekurs/seminarium med kursledare

Beskrivning

Borderline Intellectual Functioning (BIF) refererar till den intellektuella nivå som återfinns mellan normal intellektuell funktion och intellektuell funktionsnedsättning, d.v.s. zonen i spannet mellan IK 84 till IK 70/75. BIF ger idag ingen formell diagnos. Många av dessa individer upplever dock återkommande utmaningar igenom livet, från tidiga skolår upp till vuxen ålder. Individer inom denna intellektuella gråzon är överrepresenterad inom psykiatrin där de inte sällan beskrivs ha mer komplex och svårbehandlad problematik. BIF är inte sällan förekommande vid NPF-tillstånd och missas tyvärr alldeles för ofta av professionella, vilket kan leda till bristande förståelse och bemötande samt icke optimalt utfall vad gäller stödjande och behandlande insatser.

Föreläsningens innehåll:
- Nyanserad diskussion kring synen på intellektuell förmåga i relation till samhällets förändringar och nya krav (skola, arbete, samhällets digitalisering etc.).
- Diagnoser kopplade till intellektuell funktion. Begrepp, koder och benämningar, idag och tidigare. Intellektuell nivå vs. funktion.
- En uppdatering från den senaste internationella forskningen om hur gruppen inom BIF fungerar igenom livet och vilka utmaningar som kan förekomma.
- BIF i småbarnsåren: anknytning, föräldraskap och i förskolan.
- BIF i skolan: Att se, våga föra på tal, förstå och anpassa.
- BIF inom psykiatrin: Vikten av upptäckt och utredning. Många missas och missförstås!
- BIF och samtidig neuropsykiatrisk funktionsvariation.
- Implikationer för bemötande, insatser och behandling när en patient utöver annan psykiatrisk problematik också ligger inom gruppen BIF.

Datum: 2 juni
Tid: 09.00-12.00
Plats: Digitalt

Målgrupp
Föreläsningen riktar sig primärt till psykologer och PTP-psykologer, men även andra professionella (t.ex. läkare, arbetsterapeuter och kuratorer) som möter dessa individer inom sina verksamheter och önskar få uppdaterad kunskap och ökad förståelse för gruppen är välkomna att anmäla sig.

Föreläsare
Christine Bedinger

Bokningsvillkor
Bokningen är bindande och antal platser är begränsade. Vid förhinder att delta, glöm inte att avboka din plats senast 4 veckor innan föreläsningen. Avbokning görs skriftligen och snarast till oss (maila melissa.ovsiannikow@pearson.com) senast 4 veckor innan föreläsningen. Sker avbokningen mindre än 4 veckor före föreläsningens start, debiteras 50 % av avgiften. Vid för få anmälda kan föreläsningen ställas in och avgiften återbetalas. Faktura skickas per post. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Alla priser är exklusive moms.

Kursledare

Christine Bedinger
Christine Bedinger
Christine är legitimerad psykolog, specialist i neuropsykologi och driver företaget Kognitia Psykologkonsult AB. Hon har varit verksam som psykolog i över 20 år och har lång erfarenhet av arbete inom psykiatrisk heldygnsvård; framför allt av utredning av patienter med psykossjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, intellektuella funktionsnedsättningar, personlighetssyndrom, affektiva sjukdomar och andra svåra och komplexa tillstånd. Utöver det har Christine arbetat länge med handledning, konsultation och utbildning inom neuropsykologi och psykiatri. Hon har medverkat i flera projekt med fokus på neuropsykologiska testbatterier såsom WAIS-III NI, D-KEFS, WAIS-IV, Q-interactive och är för närvarande klinisk expert i arbetet med den skandinaviska versionen av WAIS-5. Christine har ett stort intresse för metodiken Therapeutic Assessment, som syftar till att ge patienten en terapeutisk effekt av utredningen.
3 Kurser
Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
”Patienterna i gråzonen” – en föreläsning om Borderline Intellectual Functioning - 2 juni 2023
Art.nr course:1246565_1510419 / 0000000599805
2 500,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.