ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
GettyImages-1171809107_LowRe

Fler digitala test?

Hej! 

Jag undrar om det finns planer på att digitalisera fler test så de blir tillgängliga på Q-interactive, t.ex. RBANS? Vi vill gå över till digital testning i största möjliga utsträckning och önskar så många test som möjligt på plattformen. Kan ett samarbete med andra testförlag vara en väg framåt för att fler test ska bli tillgängliga i digitalt format? 

Svar: 

Vad roligt att ni vill testa mer digitalt! Generellt gäller att alla nya test som publiceras kommer att vara digitala, eller ha någon typ av digital komponent. Beroende på vilken typ av test eller skala det rör sig om, antingen med möjlighet till administrering på Q-interactive eller – vilket är fallet med flera nya skattningsskalor – administrering på Q-global. De senast publicerade instrumenten, BASC-3 för bedömning av beteende- och känslomässig problematik hos barn och unga, samt Brown EF/A för kartläggning av brister i exekutiva funktioner kopplade till ADHD, är båda möjliga att administrera helt digitalt på Q-global. 

I höst kommer också en reviderad version av Vineland – Vineland-3 – att publiceras på Q-global med möjlighet till helt digital administrering. 2022 planerar vi dels en digital version av BASC-3 BESS, screening för risk hos barn och unga att utveckla olika typer av problematik, liksom ett digitalt administreringsstöd till Bayley-4 – utvecklingsbedömning för de allra yngsta. 

När det gäller test på Q-interactive är emellertid väntetiden längre. Det test som står näst på tur är WAIS 5, med lansering sannolikt 2023 eller 2024. På lite längre sikt tror vi på WMS 5, en digital version av DKEFS och kanske även en uppdaterad NEPSY. 

Men, allt detta gäller nya test. Det finns tyvärr inga planer på att digitalisera äldre test, test som i nuläget bara finns i papper och penna-version. Vi blickar avundsjukt mot våra stora grannar i väster, där man nu har ett mycket stort ”bibliotek” av digitala test, och där processen med att digitalisera äldre test alltjämt fortgår. Men tyvärr, för vårt begränsade språkområde (och för övrigt inte heller i någon större utsträckning i andra länder utanför USA) planeras just nu inget motsvarande arbete. Vi tittar emellertid just nu på möjligheten att erbjuda köp av licens till andra länders test på samma plattform. Är du nyfiken på det är du välkommen att höra av dig! 

Några planer på integrering av test från andra förlag eller plattformar finns i dagsläget inte, men intressant tanke! 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top