Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

You will be redirected to your favourite store.

Bayley-III Screening Test

Nancy Bayley, 2005
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång 15–25 minuter
Språkversion Amerikansk originalversion
Åldersintervall 1 månad–42 månader (3 år och 6 månader)
Typ av test Avsett för screening av kognitiv, språklig och motorisk utvecklingsförsening hos späd- och småbarn

Denna screeningversion av Bayley-III omfattar domänerna Kognition, Språk samt Motorik. Genom utvalda item från fullängdsversionen av Bayley-III ger screening-versionen möjlighet att snabbt fastställa huruvida ett barn är i behov av en mer omfattande utredning eller ej.

Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Bayley-III Screening Test Komplett
Art.nr 0000000821310
5 285,00 kr
Bayley-III Screening Test Record Form, 25 st*
Art.nr 0000000821320
985,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial