Bayley-III Screening Test

Nancy Bayley, 2005
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång 15–25 minuter
Språkversion Amerikansk originalversion
Åldersintervall 1 månad–42 månader (3 år och 6 månader)
Typ av test Avsett för screening av kognitiv, språklig och motorisk utvecklingsförsening hos späd- och småbarn

Denna screeningversion av Bayley-III omfattar domänerna Kognition, Språk samt Motorik. Genom utvalda item från fullängdsversionen av Bayley-III ger screening-versionen möjlighet att snabbt fastställa huruvida ett barn är i behov av en mer omfattande utredning eller ej.

Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Bayley-III Screening Test Komplett
5 285,00 kr
Bayley-III Screening Test Record Form, 25 st*
985,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial