WNV, fel i tabell B.1

Wechsler Nonverbal Scale of Ability

I tabell B1 Statistiskt signifikanta skillnader (kritiska värden) mellan resultat på ett enskilt deltest i förhållande till medelvärdet för T-poängen avseende uppsättningen om fyra deltest, uppdelat på de två åldersversionerna av WNV, har två deltest kastats om mellan Åldersversion 4:0–7:11 år och Åldersversion 8:0–21:11 år.

Deltesten som ingår i Åldersversion 4:0–7:11 år är Matriser, Kodning, Figursammansättning och Igenkänning.
Deltesten som ingår i Åldersversion 8:0–21:11 år är Matriser, Kodning, Blockrepetition och Bildarrangemang.

Blockrepetition och Igenkänning ska alltså byta plats mellan tabellerna. Alla värden är korrekta.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra tester och kurser? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.