WNV, fel i tabell B.1

Wechsler Nonverbal Scale of Ability

I tabell B1 Statistiskt signifikanta skillnader (kritiska värden) mellan resultat på ett enskilt deltest i förhållande till medelvärdet för T-poängen avseende uppsättningen om fyra deltest, uppdelat på de två åldersversionerna av WNV, har två deltest kastats om mellan Åldersversion 4:0–7:11 år och Åldersversion 8:0–21:11 år.

Deltesten som ingår i Åldersversion 4:0–7:11 år är Matriser, Kodning, Figursammansättning och Igenkänning.
Deltesten som ingår i Åldersversion 8:0–21:11 år är Matriser, Kodning, Blockrepetition och Bildarrangemang.

Blockrepetition och Igenkänning ska alltså byta plats mellan tabellerna. Alla värden är korrekta.