ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

WMS-III buggfixar


Wechsler Memory Scale – Third Edition

I scoringprogrammet till WMS-III (version 1.0) har upptäckts två fel.

Det första felet berör de två valfria deltesten Information och orientering, samt Visuell reproduktion II, Diskriminering.

I de fall man har fört in råpoäng för ovanstående deltest och sedan tagit bort värdet igen (och alltså lämnat rutan tom), har programmet ändå genererat skalpoäng i resultatsammanställningen under Tilläggsmått. Buggen påverkar inte några andra analyser som görs i scoringprogrammet.

Det andra felet berör Auditiva processmått, Logiskt minne 1, inlärning 1:a försöket.

I stället för att summera poängen på Berättelse A återgivning 1 (A1) + Berättelse B återgivning 1 (B1), summeras poängen på Berättelse A återgivning 1 (A1) + Berättelse B återgivning 2 (B2). Det mått som påverkats är "Auditiva processmått. Logiskt Minne 1.

Genom att ladda ner buggfixar via en länk rättar du enkelt till båda felen.

Läs här hur du ska göra ››

Felen berör bara dig som har version 1.0 av scoringprogrammet. I senare versioner är felen rättade.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top