Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

You will be redirected to your favourite store.

vinelandlogo

Med Vineland-3 mäts olika domäner inom adaptivt beteende och testet hjälper dig att effektivt identifiera barn och ungas olika funktionsnedsättningar. Den nya versionen identifierar styrkor och svagheter med större precision och mäter domäner som stämmer överens med de primära adaptiva färdighetsområdena i diagnosen Intellektuell funktionsnedsättning i DSM-5.

VinelandSE

Vineland-3

I över 30 år har Vineland varit ett av de internationellt mest använda och erkända verktygen för att kartlägga adaptiva färdigheter. Vineland Adaptive Behavior Scales, Third Edition (Vineland-3) är ett individuellt administrerat instrument som används för att skatta adaptiva färdigheter, och används med fördel vid misstanke om intellektuella, utvecklingsmässiga eller andra funktionsnedsättningar. Med hjälp av Vineland-3 kan man skatta en persons adaptiva beteende inom fyra följande beteendedomäner:

 • Kommunikation
 • Färdigheter i vardagen
 • Sociala färdigheter
 • Motorik (3–9 år)

Instrumentet består av två olika skattningsformulär som ger möjlighet att inhämta information om adaptiva färdigheter från två olika och viktiga perspektiv:

 • Föräldrarskattningen (åldern 3–26 år) frågar om beteenden i hemmet och i familjelivet och fylls i av en förälder eller annan vårdnadshavare.
 • Lärarskattningen (åldern 3–18 år) inhämtar lärarens erfarenheter av de adaptiva färdigheter i skolan eller förskolan.

Vineland-3 kan administreras helt digitalt, för hand med penna och papper eller i kombination (penna och papper-administrering och digital resultatsammanställning och rapportgenerering).

Fördelar med Vineland-3

 • Uppdaterad version med nya skandinaviska normer och förändrade items.
 • Domänerna motsvarar de tre breda domänerna för adaptiv funktion som är specificerade i DSM-5 – Kommunikation, Färdigheter i vardagen och Sociala färdigheter.
 • Vineland-3 kan användas i en rad olika sammanhang där det finns ett behov av att skatta hur ett barn eller ung person fungerar i vardagen. Domän- och underdomänpoängen samt ”Generella adaptiva färdigheter” är viktiga vid utredning och diagnosticering, planering, uppföljning av behandlingsinsatser, vid utformning av stödinsatser samt i forskning.
 • Möjlighet till digital administrering, resultatsammanställning och rapportgenerering.
offset_610319
offset_351468

Användningsområde

Vid alla utredningar av barn är det viktigt att få en bild av adaptiva färdigheter. Detta har alltid varit en självklarhet när det gäller barn som förmodas ha nedsatt intellektuel funktion, men är minst lika viktigt när frågeställningen gäller allmänna utvecklings- eller beteendeproblem.

 • Vineland-3 kan användas vid bland annat vid diagnostisering av globalt försenad psykisk utveckling/intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd.
 • Vineland-3 kan både vara ett viktigt redskap för bedömning av en persons nuvarande utvecklingsnivå och för att utvärdera behandlingsinsatser vid uppföljning.
 • Vineland-3 kan användas i samband med olika typer av forskning där man undersöker utveckling och funktionsnivå hos personer med eller utan funktionsnedsättningar.

Administrering

Pappersversion:

 • Manual
 • Lärarskattning & Föräldraskattning
 • Resultatsammanställningsformulär

Digital version på Q-global:

 • Digital manual
 • Digital Lärarskattning & Föräldraskattning
 • Rapporter: Resultatrapport, Flerperspektivrapport & Progressionsrapport

Digital administrering

Vineland-3 kan administreras helt digitalt med hjälp av Q-global. Plattformen scorar och genererar rapport för den digitala administreringen. Det är möjligt att låta respondenten (lärare eller vårdnadshavare) svara på skattningsformulären direkt på datorskärmen eller genom att skicka en länk via e-post:

 • Skärmadministrering – Respondenten besvarar Vineland-3 direkt på skärmen hos testledaren. Testledaren kan sedan automatiskt generera en rapport.
 • Fjärradministrering – Testledaren skickar en länk till respondenten via en e-postinbjudan. Respondenten besvarar formuläret. Testledaren kan sedan automatiskt generera en rapport.
 • Manuell inmatning – Det går även att administrera Vineland-3 på papper och sedan mata in svaren, scora digitalt och därefter generera rapporter digitalt på Q-global.
AdobeStock_213197346
Classroom_1_RGB

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar kring Vineland-3? Eller vill du boka in en produktpresentation i samband med lanseringen? Tveka inte att höra av dig till våra produktspecialister.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt! 

Vårt team av psykologer och produktspecialister hjälper dig gärna att hitta rätt plattform och rätt testverktyg utifrån dina behov.

Vänligen välj vilket test eller skattningsskala du vill ha mer information om.
Skriv gärna i kommentarer om du har någon specifik fråga.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra tester och kurser? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.