Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

Additional instructions for website redirect.

Ska_rmavbild_2020-09-21_kl._15.58.12

PEDI-CAT är en digital skattningsskala som mäter förmågor i de fyra domänerna Dagliga aktiviteter, Förflyttning, Socialt/Kognitivt samt Ansvar. Skalan är utformad för att användas i behandling och utredningsarbete med barn och ungdomar som har olika fysiska eller beteendemässiga tillstånd.

PEDI-catinfoSE

För mer information – se gärna detta inspelade webbinarium med Shelley Hughes, arbetsterapeut och expert på PEDI-CAT. 

Mind_Brain_1_RGB

PEDI-CAT mäter förmågor i fyra domäner:

 • Dagliga aktiviteter
 • Förflyttning
 • Socialt/Kognitivt
 • Ansvar

Svarsskalor

 • För de tre funktionella färdighetsdomänerna Dagliga aktiviteter, Förflyttning och Socialt/kognitivt bedöms barnets förmåga på en 4-gradig svårighetsskala med svar som sträcker sig från "Inte möjligt" till "Lätt".
 • Ansvarsdomänen har en 5-gradig skala med svar från "Vuxen/vårdgivare har fullt ansvar; barnet tar inget ansvar" till "Barnet tar det fulla ansvaret utan någon vägledning, övervakning eller vägledning från en vuxen/vårdgivare".
 • Unika Uppgiftskartor representerar ett rimligt, sekventiellt mönster av funktionella färdigheter som överensstämmer med barns utveckling och återhämtning av funktion och ansvarsöverföring från vuxen till barn under hela barndomen och unga vuxna.
Lightbulb_2_RGB

Användningsområden

 • Identifiering av funktionsnedsättningar.
 • Undersökning av eventuell förbättring för ett enskilt barn efter intervention.
 • Utvärdering och övervakning av förlopp i programutvärderingar och i forskning.
 • Kan användas för upprepade mätningar utan krav på tid mellan mätningarna.  
Target_1_RGB
Location_Maps_1_RGB

Vad utmärker nya PEDI-CAT?

 • Nyhet! – Ny modul för autismspektrumstörning
  • En modul av PEDI-CAT som har validerats för populationen av barn och ungdomar med autismspektrumstörningar. Denna modul innehåller ytterligare anvisningar för att hjälpa respondenterna att välja en lämplig bedömning med tanke på de unika egenskaperna hos barn med autism. Den här modulen innehåller också nya eller reviderade frågor från de olika domänerna.
 • Ett filter för ålder, kön samt rörlighetsförmåga förhindrar att irrelevanta objekt presenteras.
 • Uppgifterna är formulerade med vardagsspråk och med tydliga exempel.
 • Illustrationer av frågor som rör Dagliga aktiviteter och Förflyttning ingår för att underlätta förståelsen av vad frågan avser mäta.

Administrering

PEDI-CAT finns enbart tillgängligt på vår digitala plattform Q-global. I Q-global kan du låta vårdnadshavaren fylla i skalan på plats på din dator eller skicka skattningsskalan via en länk så vårdnadshavaren kan fylla i hemma på sin dator eller i mobilen. Därefter genererar du enkelt en rapport i Q-global. Manualen för PEDI-CAT har du tillgång till inne i Q-global i digitalt format.

Här kan du se ett exempel på resultatrapport från PEDI-CAT. 

Cogs_RGB
Classroom_1_RGB

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar kring PEDI-CAT? Eller vill du boka in en produktpresentation i samband med lanseringen? Tveka inte att höra av dig till våra produktspecialister.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt! 

Vårt team av psykologer och produktspecialister hjälper dig gärna att hitta rätt plattform och rätt testverktyg utifrån dina behov.

Vänligen välj vilket test eller skattningsskala du vill ha mer information om.
Skriv gärna i kommentarer om du har någon specifik fråga.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra tester och kurser? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.