ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Beställningar som görs före den 15 december kl. 12.00 kommer att levereras och faktureras under 2023, med reservation för oförutsedda händelser.

Historik

1921 grundade James McKeen Cattell, en av den moderna psykologins förgrundsgestalter och USA:s första professor i psykologi, The Psychological Corporation. Tillsammans med två av sina tidigare studenter från Columbia University, Robert Woodworth och Edward Lee Thorndike, marknadsförde och distribuerade Cattell test till psykologer över hela USA. Redan 1939 publicerade The Psychological Corporation den första Wechslerskalan, Wechsler-Bellevue Scales of Intelligence.

1960 gick två växande förlag inom utbildningsområdet samman, Harcourt Brace & Company och World Book Company. World Book Company hade vid den tidpunkten i sin portfölj ett antal kunskaps- och begåvningstest. Det nya företaget, som senare fick namnet Harcourt Brace Jovanovich, förvärvade 1970 The Psychological Corporation. Under de år som följde gjordes ytterligare uppköp, både inom och utanför USA, vilka lade grunden till den verksamhet som finns idag. 2003 namnändrades The Psychological Corporation till Harcourt Assessment, Inc. Namnet The Psychological Corporation har dock behållits som varumärke på företagets kliniska produkter. En längre beskrivning av företagets historia finns på den amerikanska hemsidan.

I och med ägarbytet läggs ytterligare en historisk linje till den ovan beskrivna. Pearson har sina rötter så långt tillbaka som början av 1700-talet, men har varit verksamt inom området psykologiska test sedan 1990-talet. Genom uppköp av de amerikanska förlagen NCS och AGS år 2000 resp år 2005, stärkte Pearson sin ställning på området och har genom förvärvet av Harcourt Assessment ytterligare konsoliderat sin position. Mer om Pearsons historia finns att läsa på www.pearson.com.

Cogmed grundades 2001 och grunden till företaget, Cogmed Arbetsminnesträning, är forskning utförd av ledande forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm. Genombrottet var en forsknings idé som kom från professor Torkel Klingberg 1999, man ville titta närmare på om och hur man kan utveckla arbetsminnet. Sedan i juni 2010 ägs Cogmed av Pearson och ingår i Pearson Assessment. Läs mer om Cogmeds historia www.cogmed.com/history.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.