Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

You will be redirected to your favourite store.

Kvalificerad neuropsykologisk utredning med WAIS & D-KEFS

Datum: 27-28 april och 12 juni 2023

Tid: 09.00-16.00

Omfattning: 3 dagarskurs

Plats: Digitalt

Kursledare: Christine Bedinger

GettyImages-1138142697_LowRe

Om kursen

Målet med kursen är att ge kursdeltagarna grundläggande samt fördjupade kunskaper och färdigheter i neuropsykologisk utredningsmetodik och lägga grunden för ett optimalt användande av de neuropsykologiska testbatterierna WAIS-IV och D-KEFS.

Med ett processinriktat fokus går vi under de två första dagarna igenom dessa båda instrument med avseende på de olika deltestens mätegenskaper, beteendeobservationer vid testning samt tolkning, sammanställning och utvärdering av resultat. Under kursen kommer vi även ha patientens perspektiv i fokus. Hur kan patienten förstå sig själv utifrån vad som framkommer under testningen och hur kan patientens upplevelser bidra med information till utredningen? Genom att applicera perspektiv utifrån Therapeutic Assessment under en utredning kan vi få svar på dessa frågor.

Den tredje dagen är en fördjupningsdag där vi med egna utredningsärenden går igenom nyanserad tolkning och sammanvägning av olika testresultat samt övrig information. En viktig fråga är hur man kan skapa säkrare underlag för att göra kvalificerade differentialdiagnostiska överväganden vid komplexa frågeställningar. Ett annat fokus ligger på att hitta styrkor och svårigheter och att kunna göra informationen som erhålls genom testningen praktiskt användbar. Denna dag innefattar också diskussion av metoder för att kunna göra klientanpassad och pedagogisk återkoppling av resultat för ökad effekt av utredningsarbetet.

Dag 1: WAIS-IV

- Introduktion till processinriktat utredningsarbete.

- Genomgång av alla deltest med fokus på integrering av kvantitativa och kvalitativa data, nya processmått, beteendeobservationer och fallexempel.

- Administrering och beräkningar.

- Hur tolkas indexprofiler enligt den psykometriska strukturen i WAIS-IV?

- Klinisk neuropsykologisk analys och sammanställning av testresultat.

Dag 2: D-KEFS

- Genomgång av de nio deltesten i D-KEFS: Vad mäter testet, användande och tolkning av prestationsmått, processmått och kontrastmått.

- Lämpliga testval med koppling till WAIS-IV genom fallexempel.

- Sammanvägning och tolkning av olika kvantitativa och kvalitativa resultat och observationer vid bedömning av exekutiv funktion.

Dag 3: Uppföljningsdag

- Fördjupad tolkning och nyanserad bedömning av testresultat med utgångspunkt i deltagarnas egna utredningsärenden.

- Hur kan den neuropsykologiska bedömningen optimeras utifrån aktuell frågeställning?

- Hur skapas säkrare underlag för att genomföra kvalificerade differentialdiagnostiska överväganden vid komplex psykiatrisk problematik?

- Metoder för patientanpassad återkoppling av resultat, i syfte att ge en terapeutisk effekt av utredningen.

Kursledare

Christine Bedinger – Leg psykolog, Specialist i neuropsykologi, Kognitia Psykologkonsult AB.

Christine har lång klinisk erfarenhet inom psykiatriska verksamheter och framförallt inom psykiatrisk heldygnsvård där hon under många år arbetat med utredning, bedömning och diagnostik av patienter med psykossjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, intellektuella funktionsnedsättningar, personlighetssyndrom, affektiva sjukdomar och andra svåra och komplexa tillstånd. Hon har omfattande erfarenhet av diagnostik, differentialdiagnostik och samsjuklighet vid psykiatriska tillstånd. Christine har ett stort intresse för och lång kliniskt erfarenhet av metodiken Therapeutic Assessment som syftar till att ge patienten en terapeutisk effekt av utredningen. Christine har länge arbetat med handledning, konsultation och utbildning inom neuropsykologi och psykiatri. Hon har arbetat i flera projekt med neuropsykologiska testbatterier avsedda att mäta intellektuell och exekutiv funktion såsom WAIS-III NI, D-KEFS, WAIS-IV, Q-interactive och för närvarande som klinisk expert i arbetet med skandinaviska WAIS-5.

Praktisk information

Var är kursen?
Online

När är kursen?
Dag 1: 27 april, 2023, kl. 09.00-16.00
Dag 2: 28 april, 2023, kl.09.00-16.00
Dag 3: 12 juni, 2023, kl.09.00-16.00

Behörighetskrav:
Leg. psykolog eller PTP-psykolog

Vad kostar kursen?
14 500 exkl. moms.  

Hur anmäler jag mig?

Bokning för den här kurs öppnar inom kort. Om du vill skriva upp dig på intresselistan redan nu, maila till melissa.ovsiannikow@pearson.com.

Bokningsvillkor

Bokningen är bindande och antal platser är begränsade. Vid förhinder att delta, glöm inte att avboka din plats senast 4 veckor innan kursstart. Avbokning görs skriftligen och snarast till oss (maila melissa.ovsiannikow@pearson.com) senast 4 veckor innan kursstart. Sker avbokningen mindre än 4 veckor före utbildningens start, debiteras 50 % av kursavgiften. Vid för få anmälda kan kursen ställas in och kursavgiften återbetalas. Faktura skickas per post. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Alla priser är exklusive moms.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra tester och kurser? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.