Kurs i kvalificerad neuropsykologisk utredning med WAIS & D-KEFS

Vi är väldigt glada att vi återigen får samarbeta med Christine Bedinger. Christine kommer hålla i kursen Neuropsykologisk utredning med fokus på testbatterierna WAIS-IV och D-KEFS. Genom ett processinriktat arbetssätt, som integrerar såväl kvantitativa data såsom kvalitativa observationer, är målet att deltagarna efter genomgången kurs ska få ut mesta möjliga praktiskt användbara information genom sina utredningar.

Datum: 21 – 22 oktober samt 3 december 

Kursledare: Christine Bedinger

Plats: Distanskurs online

Classroom_1_RGB

Om kursen

Målet med kursen är att ge kursdeltagarna grundläggande samt fördjupade kunskaper och färdigheter i neuropsykologisk utredningsmetodik och lägga grunden för ett optimalt användande av de neuropsykologiska testbatterierna WAIS-IV och D-KEFS.

Med ett processinriktat fokus går vi under de två första dagarna igenom dessa båda instrument med avseende på de olika deltestens mätegenskaper, beteendeobservationer vid testning samt tolkning, sammanställning och utvärdering av resultat. Under kursen kommer vi även ha patientens perspektiv i fokus. Hur kan patienten förstå sig själv utifrån vad som framkommer under testningen och hur kan patientens upplevelser bidra med information till utredningen? Genom att applicera perspektiv utifrån Therapeutic Assessment under en utredning kan vi få svar på dessa frågor.

Den tredje dagen är en fördjupningsdag där vi med egna utredningsärenden går igenom nyanserad tolkning och sammanvägning av olika testresultat samt övrig information. En viktig fråga är hur man kan skapa säkrare underlag för att göra kvalificerade differentialdiagnostiska överväganden vid komplexa frågeställningar. Ett annat fokus ligger på att hitta styrkor och svårigheter och att kunna göra informationen som erhålls genom testningen praktiskt användbar. Denna dag innefattar också diskussion av metoder för att kunna göra klientanpassad och pedagogisk återkoppling av resultat för ökad effekt av utredningsarbetet.

Dag 1: WAIS-IV

 • Introduktion till processinriktat utredningsarbete.

 • Genomgång av alla deltest med fokus på integrering av kvantitativa och kvalitativa data, nya processmått, beteendeobservationer och fallexempel.

 • Administrering och beräkningar.

 • Hur tolkas indexprofiler enligt den psykometriska strukturen i WAIS-IV?

 • Klinisk neuropsykologisk analys och sammanställning av testresultat.

Dag 2: D-KEFS

 • Genomgång av de nio deltesten i D-KEFS: Vad mäter testet, användande och tolkning av prestationsmått, processmått och kontrastmått.
 • Lämpliga testval med koppling till WAIS-IV genom fallexempel.
 • Sammanvägning och tolkning av olika kvantitativa och kvalitativa resultat och observationer vid bedömning av exekutiv funktion.

Dag 3: Uppföljningsdag 

 • Fördjupad tolkning och nyanserad bedömning av testresultat med utgångspunkt i deltagarnas egna utredningsärenden.
 • Hur kan den neuropsykologiska bedömningen optimeras utifrån aktuell frågeställning?
 • Hur skapas säkrare underlag för att genomföra kvalificerade differentialdiagnostiska överväganden vid komplex psykiatrisk problematik?
 • Metoder för patientanpassad återkoppling av resultat, i syfte att ge en terapeutisk effekt av utredningen.

Om Christine Bedinger

Christine är specialist i neuropsykologi och legitimerad psykolog. Christine har lång erfarenhet av att utbilda i både D-KEFS och WAIS-IV. Hon har även mångårig erfarenhet av neuropsykologisk utredning, personlighetsutredning, funktionsbedömning och psykiatrisk diagnostik av patienter med psykossjukdomar, personlighetsstörningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra svåra och komplexa psykiatriska tillstånd. Christine äger och driver utbildnings-och konsultföretaget Kognitia Psykologkonsult AB där hon föreläser, utbildar och handleder i neuropsykologiska utredningsmetoder. Christine har arbetat med oss som klinisk expert på flera testutvecklingsprojekt, till exempel med D-KEFS, WAIS-IV, Q-interactive och det nu aktuella projektet med WAIS-V.

Praktisk information

Var är kursen?

Onlinekurs.

När är kursen? 

Dag 1: 21 oktober 2021 kl. 9–16

Dag 2: 22 oktober 2021, kl. 9–16

Dag 3: 3 december 2021, kl. 9–16

Hur många platser finns det?

15 platser.

Behörighetskrav:

Leg. psykolog eller PTP-psykolog. 

Vad kostar kursen?

13 500 exkl. moms.  

Hur anmäler jag mig?

1. Maila oss nedanstående information för att registrera dig: melissa.ovsiannikow@pearson.com. 
 • Namn och titel (t.ex. leg. psykolog)
 • E-postadress
 • Arbetsplatsens namn
 • Leveransadress (för diplom)

2. Du får en länk till webshopen där du kan beställa kursen.

3. När beställningen är gjord, skicka orderbekräftelsen till oss.

4. Nu är du anmäld! 

Anmälningsvillkor

Bokningen är bindande och antal platser är begränsade. Vid förhinder att delta, glöm inte att avboka din plats senast 4 veckor innan kursstart. Avbokning görs skriftligen och snarast till oss (maila melissa.ovsiannikow@pearson.com) senast 4 veckor innan kursstart. Sker avbokningen mindre än 4 veckor före utbildningens start, debiteras 50 % av utbildningsavgiften. Minsta antal deltagare är 7, och vid för få anmälda kan kursen ställas in och kursavgiften återbetalas. Faktura skickas per post. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Alla priser är exklusive moms.