ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

NEPSY-II rättelse i scoringprogrammet

Bästa NEPSY-II-användare!

Tyvärr måste vi meddela att det i scoringprogrammet till NEPSY-II insmugit sig två fel avseende deltestet Minne för figurer.

I Del B Fördröjt minne kan man inte stansa in distraktorsiffran 20 i någon av rutorna i matrisen, och ett felmeddelande dyker upp att ett ogiltigt värde har skrivits in i matrisen.

När rapporter skrivs ut så kommer inga resultat med utan endast rubrikerna samt när delrapporter skrivs ut har några av dem felaktigt domännamn, detta är nu tillrättat.

För att avhjälpa felet, klistra in länken i webbläsaren och klicka på Run. Följ sedan instruktionerna på skärmen.

http://cognum.se/pearson/download/nepsy_uppdatering_120313.exe

Om du köpt NEPSY-II komplett efter 19 mars 2012, behöver du inte göra detta, de scoringprogram som säljs efter detta datum är korrekta. I korrekta och uppdaterade program står det ”Datorversion 1.0/Mar 13 2012/50512”.

I manualen på sidan 299 har poängsättningskriterierna till deltestet Figurkopiering Uppgift 21 Lokal F fallit bort, dessa kommer här.

Lokal F

Figuren innehåller inga tillägg av figurdelar. Om barnet har ritat fler än 6 kordor (eller segmenterade kordor) i något av "hjulen" ska det räknas som tillägg av figurdelar.

De vertikala och horisontella kordorna (eller segmenterade kordorna) skapar 4 kvadranter i det övre "hjulet" (eller "hjulet" till höger) och 4 kvadranter i det nedre "hjulet" (eller "hjulet" till vänster).

Det finns exakt 2 radier i var och en av de 4 kvadranterna i både det övre "hjulet" (eller "hjulet" till höger) och det nedre "hjulet" (eller "hjulet" till vänster).

Förhållandet mellan den längsta kordan (eller segmenterade kordan) i det övre "hjulet" (eller "hjulet" till höger) och den kortaste kordan (eller segmenterade kordan) i det övre "hjulet" (eller "hjulet" till höger) överskrider inte 1.1:1.

OM du har frågor, tveka inte utan hör av dig till Maria Heinz på vår kundservice för support. Hennes telefonnummer är 08-619 76 01.

Vänligen
Pearson Assessment

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top